Warmińsko-mazurskie podpisało partnerstwo regionalne

Podpisano partnerstwo regionalne w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Partnerstwo regionalne zostało podpisane w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Olsztynie. Do finalizacji umowy doszło w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”. Umowa realizowana jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, który jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Swoje podpisy na umowie złożyli:

  • Katarzyna Wielguszewska – przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych 
  • Piotr Wojciech Sikorski – Prezes Zarządu SIMITU Sp. z o.o. 
  • Łukasz Zieleniewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia FPV Olsztyn

Głównym celem partnerstwa jest inicjowanie wspólnych działań prorozwojowych wykorzystujących zasoby oraz rozwiązania ZSK z uwzględnieniem idei uczenia się przez całe życie – lifelong learning.

Współpraca obejmuje:

  • wypracowanie projektów kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom lokalnych pracodawców, co umożliwia łączenie edukacji i rynku pracy oraz identyfikowanie specyficznych dla regionu luk kompetencyjnych;
  • wsparcie procesu opisu i włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowych opracowanych w wyniku współpracy partnerskiej;
  • organizację w woj. warmińsko-mazurskim seminariów informacyjnych o tematyce ZSK dla przedstawicieli biznesu – pracodawców, a także oświaty i jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizację wydarzeń upowszechniających Zintegrowany System Kwalifikacji i wypracowanie dobrych praktyk informowania o ZSK.

Kooperacja ta już przynosi realne korzyści. W kwietniu 2021 został złożony wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK dotyczący interpretacji  pomiarów  i analizy danych fotogrametrycznych niskiego pułapu  uzyskanych przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów.

Partnerstwo regionalne w województwie warmińsko-mazurskim

Poszczególne działania przewidziane w partnerstwie będą realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami, a przede wszystkim, z uwzględnieniem autorskich pomysłów partnerów na zaangażowanie się w ZSK oraz wykorzystanie możliwości, jakie daje system.

Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa

SIMITU Sp. z o.o. – Partner Biznesowy

Stowarzyszenie FPV Olsztyn – Partner Zrzeszony

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem ZSK oraz prowadzonymi działaniami, zachęcamy do kontaktu z regionalnymi liderami ds. ZSK w województwie warmińsko-mazurskim:

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
lokal nr 2

Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

maj 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń