Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (2014)

W publikacji podsumowano dotychczasowe wyniki prac związanych z walidacją w ramach projektu KRK. Przedstawiono walidację jako jeden z kluczowych procesów wpływających na jakość nadawanej kwalifikacji, która jest podstawą wiarygodności całego systemu kwalifikacji.

Broszura zawiera omówienie walidacji poza systemem formalnym w Europie (przegląd dokumentów, przykładowe rozwiązania zagraniczne) oraz polskie doświadczenia w tej dziedzinie z ostatnich lat.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 4 MB)
Pobierz publikację EPUB w języku polskim (EPUB, 3 MB)

 

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (2014)

okładka publikacji Walidacja efektów uczenia się
okładka publikacji Walidacja efektów uczenia się
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2014
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Bacia Ewa