W ZSK znalazły się dwie nowe kwalifikacje rynkowe związane z tenisem stołowym

paletka i piłeczka do tenisa stołowego
Już niedługo każdy pasjonat tenisa stołowego, posiadający odpowiednie umiejętności i wymaganą wiedzę, będzie mógł zostać certyfikowanym instruktorem lub zarządzać organizacją w tenisie stołowym.

Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego

To kwalifikacja skierowana przede wszystkim do zawodników tenisa stołowego, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów, wolontariuszy, pracowników ośrodków sportu i rekreacji oraz ośrodków penitencjarnych.

Aby móc zdobyć certyfikat potwierdzający tę kwalifikację, należy wykazać się przygotowaniem do samodzielnej organizacji i realizacji rekreacyjnych zajęć i lekcji indywidualnych tenisa stołowego dla różnych grup odbiorców. Posiadacz certyfikatu potwierdzającego tę kwalifikację musi też być przygotowany do popularyzacji i promocji tenisa stołowego jako aktywności fizycznej, aktywności uzupełniającej inne obszary działalności sportowej oraz ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym

To kwalifikacja skierowana do pasjonatów tenisa stołowego, którzy chcieliby wspierać rozwój tej dyscypliny poprzez porządkowanie i tworzenie spójnego systemu rozwoju zawodowego trenerów i precyzyjnego określenia ścieżki potwierdzania ich kwalifikacji.

Osoba posiadająca tę kwalifikację potrafi skonstruować system szkolenia, rozumiany jako struktura. Jest też przygotowana do tworzenia integralnej kultury zarządzania organizacją w tenisie stołowym, umie zorganizować przestrzeń do realizacji potrzeb poszczególnych uczestników, talentów i projektów, wykorzystując narzędzia metodyki “uczącej się organizacji”, „ULab” itp. Wypracowuje kulturę synergii, wykorzystując opisane w literaturze strategie organizacji i transformacji. Jest także w stanie badać i analizuje potrzeby organizacji, przygotowuje harmonogram jej rozwoju oraz określa potrzeby finansowe i kadrowe niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych działań. Potrafi rozwinąć skuteczną strategię komunikacji, m.in. wykorzystując nowe technologie. Podejmowane działania rozumie jako praktykowanie stałego rozwoju siebie, zespołu i organizacji.

Już niedługo, kiedy kwalifikacje otrzymają swoje Instytucje Certyfikujące (IC) oraz Podmioty Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w ich zakresie oraz uzyskać certyfikaty rozpoznawany w całej UE. Będą one informacją o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach. Więcej informacji o każdej z kwalifikacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W ZSK dostępne są również inne kwalifikacje związane z tenisem stołowym:

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn