Relacja z konferencji “Kreujemy przyszłość”

Za nami konferencja podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prezentująca dobre praktyki ZSK i promująca współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami Systemu.

Główne wnioski płynące z wystąpień to:

 • uczenie się przez całe życie jest w dzisiejszych czasach jedynym sposobem na to, żeby nie pozostawać w tyle,
 • ZSK promuje świadome uczenie i uczenie się,
 • ponad 30% dorosłych nadal chce się uczyć, a ponad 51% z nich uczenie się sprawia przyjemność i daje satysfakcję,
 • kwalifikacje rynkowe nie są konkurencją dla edukacji formalnej, a stanowią doskonałe jej uzupełnienie, zwłaszcza dla osób dorosłych, które zakończyły już swoją przygodę z kolejnymi szczeblami szkół i formalnych kursów,
 • ZSK powinien być traktowany jako zestaw narzędzi, pomocnych zarówno tym, którzy szukają pracy lub zastanawiają się nad jej zmianą, jak i pracodawcom oraz organizacjom odpowiedzialnym za wprowadzanie standardów w poszczególnych zawodach,
 • podstawą jakości Systemu jest współpraca pomiędzy interesariuszami, wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się oraz propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Podkreślił on w swoim wystąpieniu wagę idei uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w dzisiejszych, pełnych wyzwań i dynamicznych zmian, czasach. Zwrócił również uwagę na szczególną rolę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w propagowaniu i wspieraniu uczenia się przez całe życie.

W pierwszej części Konferencji wystąpili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy w pięciu interesujących wystąpieniach podsumowali działania ZSK w różnych obszarach:

 • Maciej Tauber, lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” (IBE) mówił o uczeniu się, które przynosi efekty, czyli o sukcesach w edukacji – zobacz prezentację

 • Elżbieta Strzemieczna, ekspertka kluczowa w zadaniu 1 (IBE) opowiedziała o kwalifikacjach rynkowych, jako o jednym narzędziu mającym wiele zastosowań –  zobacz prezentację

 • Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa w zadaniu 2 (IBE) przedstawiła w pigułce, od teorii do praktyki) Sektorowe Ramy Kwalifikacji – zobacz prezentację

 • Joanna Stankowska, ekspertka kluczowa w zadaniu 3 (IBE) nakreśliła obraz w badaniach uczenia się dorosłych – zobacz prezentację

 • Urszula Szulc, ekspertka kluczowa w zadaniu 4 (IBE) opowiedziała o komunikacji, czyli o kreowaniu przyszłości słowami – zobacz prezentację.

W drugiej części zaproszeni do udziału w Konferencji prelegenci zaprezentowali przykłady współpracy i dobrych praktyk w ramach ZSK:

 • Natalia Pawłowska, radca prawny, Naczelnik Wydziału Kwalifikacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii – “Współpraca między interesariuszami fundamentem funkcjonowania ZSK”;
 • Paweł Florek, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy – “Kwalifikacje rynkowe na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków”;  
 • dr Piotr Kunysz, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Wiceprezes Polskiego Związku Kiteboardingu, Sekretarz Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej – “Różne perspektywy współpracy w ZSK”;
 • Edyta Migałka, Dyrektor ds. komunikacji, Fundacja VCC – 7 lat funkcjonowania ZSK – perspektywa instytucji certyfikującej;
 • Elżbieta Margas Dzwonnik, Kierownik kształcenia zawodowego, Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie – “Wykorzystanie ZSK w kształceniu zawodowym w technikum”;
 • Krzysztof Rzeńca, Kierownik Centrum Certyfikacji Uniwersytetu SWPS, broker innowacji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – “Uczelnia wyższa jako instytucja certyfikująca – case study Uniwersytet SWPS”;
 • Piotr Głusiec, Krajowe Centrum Europass, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – “Europass”.

Konferencja była podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć ZSK. Uczestnicy mieli też okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać cudze, które mogły być źródłem cennych inspiracji, przeanalizować najnowsze trendy i wyzwania oraz podyskutować na temat potencjału ZSK. Skupialiśmy się na rozwiązaniach praktycznych, skutecznej współpracy, efektywnej komunikacji i dzieleniu się wiedzą, czyli na podstawowych filarach sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej filmowej relacji z wydarzenia:

Facebook
Twitter
LinkedIn