Umiejętności nauczycieli edukacji formalnej w świetle Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 a prestiż zawodu nauczyciela

Publikacja Umiejętności nauczycieli edukacji formalnej w świetle Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 a prestiż zawodu nauczyciela, autorstwa prof. dr hab. Henryka Domańskiegao, dr Moniki Staszewicz i dr Dominiki Walczak, jest głosem w toczącej się debacie wokół umiejętności nauczycieli. Wykorzystano w niej zapisy fundamentalnego dla rozwoju umiejętności dokumentu krajowego, jakim jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (MEN, 2019; MEiN 2020) oraz wskazano znaczenie umiejętności dla budowania i wzmacniania prestiżu zawodu nauczyciela.

W niniejszej publikacji zaprezentowany został model umiejętności nauczycieli, wprowadzony z zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Model ten zmienia tradycyjne role nauczyciela i ucznia, zachęcając obie strony do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianym procesie kształcenia oraz dążenia do ciągłego rozwoju. Wprowadzenie go wymaga zmiany kultury organizacyjnej w szkołach, której celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego konstruktywnemu uczeniu się.

Rezultaty analizy zapisów ZSU 2030 w kontekście rzeczywistości szkolnej obejmują głosy nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów przedszkoli i szkół oraz władz oświatowych. Celem tej analizy jest zrozumienie, jakie umiejętności nauczycieli są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesie nauczania–uczenia się, a także identyfikacja ewentualnych barier i deficytów umiejętności. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego wsparcia nauczycieli w rozwoju zawodowym i podniesienia jakości edukacji w oparciu o rzeczywiste potrzeby społeczności szkolnej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF)

Umiejętności nauczycieli edukacji formalnej w świetle Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 a prestiż zawodu nauczyciela

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2023
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Domański Henryk, Staszewicz Monika , Walczak Dominika