Uczenie się przez całe życie

Co i dlaczego mogłoby sprawić, że dorośli chętniej by się rozwijali i uczyli przez całe życie?

Na to pytanie odpowiadają menedżerowie najwyższego szczebla z różnych sektorów, firm i organizacji. Przy wielu spojrzeniach i motywacjach bezdyskusyjna pozostaje idea uczenia się przez całe życie.

Przeczytaj najnowsze wydanie Kwartalnika ZSK

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Radość poznawania, ciekawość oraz konieczność profesjonalnego doskonalenia się decydują i będą decydować o kształceniu się przez całe życie.

Jestem przekonany, że nowe odkrycia, zagrożenia ‒ m.in. przyrodnicze, wyzwania cywilizacyjne i szanse rozwojowe – będą skłaniać pracodawców i instytucje państwowe do budowania przyjaznego ekosystemu dla kształcenia osób dorosłych. To oznacza potrzebę wypracowania i wdrożenia nowych instrumentów motywujących.

 

 

Alojzy Świderek, dyrektor Akademii Polskiej Siatkówki, Polski Związek Piłki Siatkowej, olimpijczyk z Monachium

Mogę zrobić porównanie dotyczące dziedziny, którą się zajmuję, czyli sportu. Najlepszą motywacją do aktywności fizycznej są wizja lepszych zarobków, kontaktów z innymi ludźmi, satysfakcji z pracy i bycie sprawnym fizycznie.  Takie same motywacje mogą dotyczyć aktywności umysłowej, a więc ciągłego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności.  Dodam, że aktywność fizyczna i umysłowa  przez całe życie pozwolą nam zachować zdrowie przez długie lata.

Pewnie nie przekona to tych, którzy kierują się zasadą „nie, bo nie”, ale zawsze będzie istniała jakaś grupa nieprzekonanych.

 

Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardzo ważne jest powiązanie edukacji z zainteresowaniami i potrzebami. Dlatego każdy powinien indywidualnie decydować, czego chciałby się uczyć i dlaczego to ten właśnie kierunek. Bardzo ważna jest motywacja i możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w działaniu, bo po co miałabym się uczyć np. języka swahili, skoro prawdopodobnie nigdy go nie wykorzystam albo wykorzystam w bardzo niewielkim stopniu. Lepiej zainwestować swój czas i pieniądze w coś, co pozwoli rozwinąć już posiadane kompetencje albo skieruje na zupełnie nowe tory. Dla mnie osobiście ogromnym motorem do działania są projekty wolontariackie, dzięki którym nie tylko mogę pomóc innym, ale też zyskuję nowe umiejętności.

 

Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banu Śląskiego, odpowiedzialny za Pion Technologiczny

W obszarze technologicznym, którego szybki rozwój obserwujemy od lat, idea uczenia przez całe życie jest mocno zakorzeniona. Wiemy, że w przyszłości pojawi się wiele zawodów, które obecnie nie istnieją. Dlatego aby podążać za rynkiem, musimy ciągle uczyć się i rozwijać nasze kompetencje. Szansą na zmianę zawodu, zdobycie nowych umiejętności czy podniesienie swojej wartości na rynku pracy jest właśnie idea lifelong learning. To nowe technologie zmieniają sposób, w jaki otrzymujemy, zbieramy i przetwarzamy informacje, współpracujemy z innymi i komunikujemy się. Jednocześnie ułatwiają dostęp do wiedzy, pozwalają edukować się oraz stale rozwijać kompetencje, do czego szczególnie zachęcam.   

 

Bogusław Dębski,  dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego

 

Wieloaspektowy i konsekwentnie wdrażany język korzyści jest tutaj kluczem do sukcesu. Paleta korzyści do zastosowania jest ogromna. Ważne, aby korzyści były jednoznaczne, czytelne i wypływały z szacunku dla osoby dorosłej podejmującej ten wyjątkowy wysiłek uczenia się. Za element konsekwencji odpowiada zaś administracja publiczna, która zarządzając funduszami publicznymi, powinna w trosce o zapewnienie jakości wprowadzić obowiązek zewnętrznej certyfikacji.

 

 

bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy

Taką przesłanką i motywacją, moim zdaniem, może być zrozumienie założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i korzystanie z niego. Często powtarzamy, że „człowiek uczy się przez całe życie”, jednak do możliwie najbardziej efektywnej nauki i rozwoju potrzebujemy, poza motywacją, możliwości i pewnych narzędzi. Dla mnie jednym z nich jest wpisujący się w ideę uczenia przez całe życie ZSK. Dla przykładu w CNBOP proponujemy projektantom, instalatorom i konserwatorom wybranych technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych zdobycie certyfikatu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Takie rozwiązania są ważne zarówno dla tych, którzy chcą się doskonalić, jak i tych, którzy szukają nowego miejsca na rynku pracy.

 

Małgorzata Sobkowicz, prezes zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

W większości dziedzin życia wiedza wymaga stałej aktualizacji. Powodów, dla których warto się uczyć przez całe życie, jest wiele. Od długiego, zdrowego i szczęśliwego życia, odkrywania swoich talentów i pasji do zwiększenia pewności siebie. Jednak dorośli powinni zdawać sobie przede wszystkim sprawę, że to oni są odpowiedzialni za młodych ludzi. Dlatego też, bez względu na wiek, musimy stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się w różnorodnych dziedzinach, aby właśnie w ten sposób pozostać autorytetem i ‒ co ważniejsze ‒ partnerem dla młodego pokolenia. Na własnym przykładzie młodym ludziom powinniśmy pokazywać, że warto uczyć się przez całe życie. Bo przecież… „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.

 

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej

Uczenie się jest naturalną i podstawową czynnością mózgu. Jest to przede wszystkim własna aktywność poznawcza i metapoznawcza, testowanie pomysłów, eksperymentowanie i popełnianie błędów. Tymczasem szkoła nastawiona jest na realizację programu nauczania, a strategie stosowane przez nauczycieli, czy choćby system nagród i kar w postaci ocen sprawiają, że „neurony uczniów umierają z nudów”. Młodzi ludzie kończący szkołę nie umieją uczyć się i postrzegają popełniane błędy w kategorii porażki.

Pomimo przeciwności podjęcie w dorosłości wysiłku uczenia się i wyjścia ze strefy komfortu jest możliwa, jeśli będziemy chcieli rozwijać pasje i zainteresowania oraz wrócimy do pytań stawianych światu i otaczającej rzeczywistości, kwestionując utarte schematy. Ponadto programy kształcenia oferowane przez różne instytucje edukacji dorosłych muszą wychodzić naprzeciw potrzebom poznawczym i metapoznawczym. 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły