Technikum czy szkoła branżowa?

Przed ósmoklasistami ważna decyzja, która może mieć duże znaczenie dla przyszłej kariery zawodowej. Co wybrać – technikum, szkołę branżową, a może liceum? Każda ścieżka edukacyjna ma swoje wady i zalety, a decyzja jest uzależniona nie tylko od sumy punktów rekrutacyjnych, ale również umiejętności, predyspozycji, pasji czy marzeń ucznia.

Jakie są możliwości nauki po szkole podstawowej?

Absolwent szkoły podstawowej ma możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, szkole branżowej lub technikum. Czym różni się nauka w  tych trzech typach szkół? Po ukończeniu liceum absolwent zdobędzie wykształcenie średnie ogólne. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń może kontynuować kształcenie na studiach.

Szkoła branżowa daje możliwość szybkiego zdobycia konkretnego zawodu, a nawet kilku. Po ukończeniu 3-letniej szkoły branżowej I stopnia  i zdaniu egzaminu zawodowego, można zacząć karierę zawodową, albo zdecydować się na dalszą naukę w szkole branżowej II stopnia i zdać maturę. Później można kontynuować naukę w szkole wyższej. Technikum daje jeszcze inne możliwości. Po pomyślnym zdaniu egzaminów i uzyskaniu świadectwa maturalnego absolwenci otrzymują tytuł technika. Nauka trwa 5 lat, a jej ukończenie daje fach w ręku i otwiera drogę do rozpoczęcia studiów.

Dlaczego technika zyskują na popularności?

Technikum już na starcie daje przewagę nad liceum ogólnokształcącym. Oprócz przedmiotów ogólnych oraz egzaminu dojrzałości, podobnych jak w LO, uczeń technikum zdobywa również umiejętności zawodowe. Do wyboru jest wiele specjalizacji, np. technik ekonomista, informatyk, mechanik, kosmetolog czy weterynarz. Zastanawiając się nad konkretnym kierunkiem, warto sprawdzić przewidywane zapotrzebowanie na dany zawód i oczywiście przeanalizować swoje predyspozycje, kompetencje i zainteresowania. Wielu absolwentów techników decyduje się na kontynuację nauki na studiach technicznych, do których są częściej lepiej przygotowani niż absolwenci liceów.

Liceum, technikum czy szkoła branżowa?

Technikum jest bardzo dobrym wyborem dla osób, które chcą wyszkolić się w danym zawodzie i od razu po zdaniu egzaminów pójść do pracy. Jednak należy przygotować się na bardziej intensywną naukę niż w liceum ogólnokształcącym – oprócz przedmiotów ogólnych, są również zawodowe oraz praktyki. Nauka jest za to rozciągnięta na 5 lat.

Liceum jest nadal najczęściej wybieraną szkołą średnią, chociaż nie daje żadnego zawodu, tylko wykształcenie ogólne. Dlatego ten wybór powinien łączyć się z kontynuowaniem nauki po maturze.

Szkoła branżowa powstała w miejsce dawnej szkoły zawodowej. Przedmioty ogólne są tam nauczane w podstawowym zakresie, większy nacisk położony jest na przedmioty zawodowe. Może więc być dobrym wyborem dla tych, którzy nie przepadają za nauką i wolą szybko rozpocząć życie zawodowe. Szkoła branżowa przygotowuje przede wszystkim do wykonywania konkretnego zawodu, np. kucharza, fryzjera, mechanika czy elektryka. Jednak warto pamiętać, że ten wybór nie zamyka drogi do dalszego kształcenia. Po szkole branżowej II stopnia można zdać maturę i kontynuować naukę np. na studiach.

Co dalej po ukończeniu szkoły?

Niezależnie od tego, jaką szkołą wybierzesz i na jaką drogę zawodową zdecydujesz się po jej ukończeniu, nie warto zamykać się na inne możliwości. Obecnie możemy zauważyć dynamiczne zmiany na rynku pracy i może się okazać, że za kilka lat zapotrzebowanie na jakiś zawód bardzo spadnie, natomiast wzrośnie na inny, na pewno powstanie też wiele nowych. Zgodnie z ideą lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, warto być otwartym na nową wiedzę, podnosić swoje kompetencje, również ucząc się i zdobywając doświadczenie samodzielnie. Dla pracodawców często bardziej liczą się umiejętności, kompetencje i predyspozycje niż dyplom ukończenia konkretnej szkoły.

Jednak jeśli uczyliśmy się czegoś samodzielnie, powinniśmy udowodnić, że faktycznie posiadamy dane kompetencje. Przykładowo, osoba zainteresowana grafiką komputerową może samodzielnie uczyć się grafiki, a następnie przystąpić do egzaminu i formalnie potwierdzić zdobyte kompetencje. Taką możliwość daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

ZSK został przygotowany między innymi z myślą o osobach wkraczających na rynek pracy. Na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji znajdują się dobrze opisane kwalifikacje, które stanowią podpowiedź, jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba, aby potwierdzić swoje kompetencje oraz czego oczekuje pracodawca od kandydata do pracy. Osoba, która samodzielnie zdobywa wiedzę i nowe umiejętności zawodowe, może podejść do egzaminu i uzyskać certyfikat PRK, honorowany zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zastanawiając się nad wyborem szkoły po podstawówce, warto mieć na uwadze to, że rynek pracy bardzo się zmienia i za 10, 20 lat fakt, że ukończyło się liceum, technikum czy szkołę branżową, może mieć drugorzędne znaczenie. Ważniejsza od szkoły jest otwartość na naukę przez całe życie.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn