Targi Edukacyjno-Zawodowe „Absolwencie co dalej…?”

4. kwietnia 2024 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp. (OHP Hufiec Pracy w Gorzowie Wlkp.) we współpracy z Akademią im. Jakuba Paradyża, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Zespołem Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. zorganizowało Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem „Absolwencie, co dalej….?”.
[ilustracja: Canva]

“Okazało się, że wielu uczniów poszukuje nadal swojej ścieżki rozwoju. Niektórzy, już myślą o przekwalifikowaniu albo też mają świadomość, iż należy się uczyć przez całe życie, uzupełniając edukację formalną kompetencjami pozyskiwanymi w wyniku uczenia się nieformalnego. Odpowiedzią na tego typu potrzeby absolwentów szkół jest Zintegrowany System Kwalifikacji, o którym młodzi ludzie z wielkim zainteresowaniem słuchali” – powiedziała Agnieszka Demichowicz (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi IBE / ZSK 6).

podziękowanie dla IBE za udział w Targach Edukacyjnych

Na zaproszenie organizatorów stanowisko przygotował Instytut Badań Edukacyjnych, przy którym Agnieszka Demichowicz miała okazję rozmawiać z uczniami o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wyjaśniając założenia systemu, a także przekonując młodych ludzi do idei uczenia się przez całe życie. Targi Edukacyjno-Zawodowe skierowane były do uczniów kończących szkoły ponadpodstawowe, którzy mieli okazję w jednym miejscu zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych, porozmawiać z ze specjalistami ds. rekrutacji, a także spotkać się z przyszłymi pracodawcami.

Targi Edukacyjno-Zawodowe były także okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi rynek pracy oraz edukację.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Konieczny (dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie), Elżbieta Rostkowska (p.o. dyrektora​ Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.), Agnieszka Narkiewicz (prof. dr hab. dziekan Wydziału Humanistycznej Akademii im. Jakuba z Paradyża), Mariusz Biniewski (Lubuski Kurator Oświaty), Agnieszka Demichowicz (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, IBE / ZSK 6).
Na zdjęciu od lewej: Marcin Konieczny (dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie), Elżbieta Rostkowska (p.o. dyrektora​ Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.), Agnieszka Narkiewicz (prof. dr hab. dziekan Wydziału Humanistycznej Akademii im. Jakuba z Paradyża), Mariusz Biniewski (Lubuski Kurator Oświaty), Agnieszka Demichowicz (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, IBE / ZSK 6).

 

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn