Seminarium „Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” – podsumowanie

Seminarium „Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” było zrealizowane w ramach współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izbą Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ oraz Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr "THETA".
seminarium, 10 stycznia 2024, „Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo branżowe” - podsumowanie prowadząca, Anna Zuszek

Seminarium otworzyło wystąpienie Małgorzaty Łakomiec, dyr Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Następnie nasza ekspertka, Anna Zuszek omówiła, m. in.:

Dodatkowo prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, którzy przedstawili zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, jak również dobre praktyki i przykłady najczęstszych błędów.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele JST oraz oświaty, w tym szkół branżowych z woj. świętokrzyskiego.

Seminarium odbyło się 10. stycznia 2024 r.

#FunduszeEU

Facebook
Twitter
LinkedIn