Seminarium dla działów komunikacji Instytut Badań Edukacyjnych szkolił z ZSK

12 grudnia 2018 roku w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie odbyło się Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – czym jest i do czego służy?”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli mediów oraz do działów komunikacji instytucji państwowych.

Podczas spotkania przybliżono uczestnikom sposób działania systemu ZSK, a także możliwości, jakie oferuje on wszystkim grupom interesariuszy. – Podczas warsztatów skupiliśmy się na języku korzyści. To bardzo ważne, by wszyscy beneficjenci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – zarówno pracodawcy, jak pracownicy – wiedzieli dokładnie, jakie profity przyniesie im system powiedział Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych. – Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy system jest w fazie startu, a możliwości jego rozwoju i dodawania kolejnych kwalifikacji są bardzo duże – dodał.

Podczas spotkania, prowadzący omówili narzędzia systemu, m.in. Polską Ramę Kwalifikacji, Sektorowe Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Specjaliści ZSK przedstawili uczestnikom słownik pojęć, które określają wszystkie najważniejsze składowe systemu – na tej podstawie przedstawiając mechanizm działania ZSK.

Organizatorzy seminarium, specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych, postawili szczególny akcent na przeszkolenie rzeczników prasowych, przedstawicieli biur prasowych, działów komunikacji i promocji oraz dziennikarzy. Z myślą o nich, spotkanie obejmowało sposoby informowania o ZSK oraz dotarcia do poszczególnych jego użytkowników – tak, aby założenia systemu i korzyści wynikające z włączenia się w jego działanie były przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów seminarium. Pytania, jakie zadawali uczestnicy oraz ich aktywność podczas spotkania jest dla nas motywatorem do działania oraz edukowania kolejnych grup interesariuszy podsumował Grzegorz Maryniec.

Facebook
Twitter
LinkedIn