Dwie nowe kwalifikacje w systemie ZSK Instytucje oraz przedsiębiorstwa zainteresowane systemem

4 grudnia 2018 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o włączeniu kolejnych dwóch kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obie dotyczą działalności w obszarze sądownictwa. Instytut Badań Edukacyjny stale rozwija ZSK, prowadząc także działania edukacyjne w kontekście systemu.

Pierwsza kwalifikacja dołączona do ZSK związana jest z prowadzeniem mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, druga zaś – analogicznie – w sprawach gospodarczych.

Kolejne istotne kwalifikacje zostały wprowadzone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który zbiera, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji. Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” lub “Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” będzie mogła samodzielnie planować i przeprowadzać mediację w sprawach gospodarczych albo cywilnych zarówno ze skierowania sądu, jak i w sprawach pozasądowych.

Cieszy nas fakt, że kolejne kwalifikacje dołączyły do systemu. Jesteśmy na etapie, na którym aktywnie startujemy z działaniami i już widzimy ich efekty. To bardzo motywuje do pracy. Instytucje oraz przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane systemem, jego mechaniką działania oraz profitami, jakie przynosi. Zależy nam na angażowniu ich w zgłaszanie nowych kwalifikacji rynkowych, które zostaną włączone do ZSK. Przyniesie to realne korzyści dla rynku pracy, a co za tym idzie – dla gospodarki – powiedział Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wszystkie kwalifikacje ujęte w Rejestrze mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, co oznacza, że odnoszą się bezpośrednio do określonego poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W ten sposób poprzez ZRK następuje włączenie polskich kwalifikacji do szerszego obszaru europejskich kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn