Seminaria dla publicznych służb zatrudnienia

seminaria online ZSK, ZRK, MBK
Spotkania skierowane są do pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy.
[ilustracja: Canva]

Tematyka:

 • Zintegrowany System Kwalifikacji;
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
 • mikropoświadczenia;
 • narzędzia wspierające uczenie się przez całe życie.

O seminariach:

Podczas seminarium “Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia do realizacji usług doradczych” uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak wyszukiwać i filtrować kwalifikacje zgromadzone w ZRK oraz jak interpretować informacje o kwalifikacjach i wykorzystywać je w procesie doradczym?
 • Jak przy pomocy Praktycznego przewodnika po ZRK przejść krok po kroku przez funkcjonalności Rejestru, które są kluczowe dla osoby wspierającej rozwój edukacyjno-zawodowy osób poszukujących pracy lub chcących się przekwalifikować?
 • W jaki sposób Czatbotka ZeteRKa pozwala identyfikować preferencje zawodowe użytkownika a następnie przedstawia spersonalizowaną propozycję kwalifikacji?
 • Jak przy pomocy Kompasu poszukiwać kwalifikacji (wolnorynkowych, sektorowych) wspierających planowanie ścieżki rozwojowej? 

Podczas seminarium “Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie” uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się:

 • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji?
 • Na jakie zapotrzebowanie odpowiada ZSK?
 • Czemu w ZSK liczą się efekty uczenia się i co to znaczy?
 • Z jakich narzędzi i źródeł informacji mogą korzystać Urzędy Pracy i osoby zainteresowane.

Podczas seminarium “Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców” uczestnicy zapoznają się z metodą, która służy odkrywaniu i opisywaniu kompetencji zdobywanych nie tylko w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz pracy zawodowej, ale również w ramach uczenia się nieformalnego, działalności społecznej i aktywności podejmowanych w życiu osobistym. Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest i czemu służy Metoda Bilansu Kompetencji?
 • W jaki sposób i za pomocą jakich metod prowadzi się MBK?
 • Jak nazywać kompetencje, z jakich ram odniesienia można w tym celu korzystać?
 • W jakich kontekstach warto używać MBK?

Nadal trwają zapisy na seminaria w następujących terminach:

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

04.07.2024 r.; 10:00-12:00 

„Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie”, zapisy: https://forms.gle/pwjpnvwv3XppBd2T6

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

25.07.2024 r.; 10:00-12:00 

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia do realizacji usług doradczych”, zapisy: https://forms.gle/H94dr8Skcg9AfGwW9

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

26.07.2024 r.; 10:00-12:00 

„Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców”, zapisy: https://forms.gle/8aNqjB9vtUHcj6ps6

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

02.08.2024 r; 10:00-12:00

„Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie”, zapisy: https://forms.gle/ALiYkcm3NRqpSN2P7

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

21.08.2024 r.; 10:00-12:00

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia do realizacji usług doradczych”, zapisy: https://forms.gle/1u7XYcHj84W7Y5at9

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

20.09.2024 r.; 10:00-12:00 “Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie”, zapisy: https://forms.gle/pZbDmGrm7kZaBGKAA

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

25.09.2024 r.; 10:00-12:00 

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia do realizacji usług doradczych”, zapisy: https://forms.gle/QN3cqo24iRsAUzFc8

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

27.09.2024 r.; 10:00-12:00

Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców”, zapisy: https://forms.gle/9N5UdT2a5gC4bpcG8

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

18.10.2024 r.; 10:00-12:00 

„Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców”, zapisy: https://forms.gle/ceRRi4tkyoYqyZVT9

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

15.11.2024 r.; 10:00-12:00 

„Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców”, zapisy: https://forms.gle/uxLbbMCQkoJw9Kkr7

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

20.11.2024 r.; 10:00-12:00 

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia do realizacji usług doradczych”, zapisy: https://forms.gle/NKNS9JJW428uY9NT6 

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

13.12.2024 r.; 10:00-12:00 

„Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców”, zapisy: https://forms.gle/hobfdv398Jrm71sL9

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc.

Seminaria prowadzone są przez ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektów: “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” i “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Dodatkowych informacji udzielają: Jelena Chotkiewicz, e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl i Julian Bliżycki, e-mail:  j.blizycki@ibe.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn