Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) powstała, aby zidentyfikować, nazwać i uporządkować kwalifikacje funkcjonujące w branży.

Komunikacja marketingowa obejmuje bardzo szeroki zakres usług, które funkcjonują w szybko zmieniającej się rzeczywistości i często się nawzajem przenikają. Podstawowym warunkiem rozwoju branży jest dostosowywanie kompetencji pracowników do wymagań otoczenia rynkowego. Od pracowników wymaga się nieustannego uzupełniania swojej wiedzy i rozwoju umiejętności. Uzyskanie wykształcenia kierunkowego przestało być wystarczające, dlatego ważne jest promowanie idei uczenia się przez całe życie wśród pracowników sektora.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej może być źródłem informacji o wymaganych kwalifikacjach w sektorze i przydatnym narzędziem do tworzenia programów edukacyjnych. Może również pomoc pracodawcom w budowaniu i rozwoju zespołu, określeniu luk kompetencyjnych i potencjału pracowników. Będzie też narzędziem ułatwiającym przeprowadzenie oceny pracowników i sporządzenie opisu stanowiska pracy.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 2 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2023
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół SRK