Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Zdrowia Publicznego

Podstawowym warunkiem współczesnego, opartego na informacji, rozwoju społeczno-gospodarczego, jest ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W tego rodzaju procesach adaptacyjnych kluczowa wydaje się unikalna cecha gatunku ludzkiego, którą jest dostosowywanie się do warunków poprzez świadome uczenie się (Fontana, 1998; Illeris, 2009). Obecnie obserwuje się coraz większą świadomość znaczenia konieczności nieustannego rozwoju umiejętności pracowników dla procesów wzrostu gospodarczego. Skuteczność działań polegających na podnoszeniu poziomu kapitału ludzkiego zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie leży u podstaw sukcesu współczesnych społeczeństw wysoko rozwiniętych..

 

Podobne wpisy:

PUBLISHING

Close Menu
X
Skip to content