Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)

Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na wiedzy i informacji, jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz dostosowywanie ich do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że niebywały postęp technologiczny sprzyja dezaktualizacji wiedzy pracowników, a posiadane przez nich kompetencje wymagają czasem uzupełnienia, rozwinięcia, a czasem wręcz zupełnej transformacji. Obecnie obserwuje się w społeczeństwie coraz większą świadomość znaczenia konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji pracowników dla podtrzymania procesów wzrostu gospodarczego. Skuteczność działań polegających na podnoszeniu poziomu kapitału ludzkiego, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, leży u podstaw sukcesu współczesnych społeczeństw wysoko rozwiniętych.

 

 

Podobne wpisy:

PUBLISHING

Close Menu
X
Skip to content