Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora.

SRK GO może być wykorzystana w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w celu usprawnienia procesów kadrowych oraz ułatwienia pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów
kształcenia.

Publikacja zawiera informacje dotyczące opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami, m.in. opis realizacji projektu i metodologię wykonywanych prac, omówienie struktury ramy oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRK GO w Polsce. Jej najważniejszym elementem jest tabela charakterystyk poziomów SRK GO, czyli zebrane zestawy ogólnych stwierdzeń opisujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, usystematyzowane według poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 3 MB)

Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 3 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami

LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
angielski
DATE OF PUBLICATION
2022
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Zespół SRK