Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa (SRK CYBER)

Powstanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzią na zagrożenia w sieci, których ilość i zakres stale się powiększa. W efekcie tak dynamicznych oddziaływań branża cyberbezpieczeństwa stoi przed wyzwaniem stałego dokształcania dotychczasowej kadry pracowniczej oraz pozyskania nowych specjalistów.

W wypełnieniu luk kompetencyjnych pomocna jest SRK CYBER, która wskazuje ogólnosektorowe standardy postrzegania i definiowania kompetencji w branży, co pozwala na efektywniejszy transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pomiędzy specjalistami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo. Tabela kompetencji wspiera także pracowników HR w zakresie przygotowywania ofert czy stanowisk pracy.

Publikacja SRK CYBER stanowi zestawienie najważniejszych informacji potrzebnych do jej praktycznego wykorzystania. W pierwszej części opracowania znajduje się definicja sektora cyberbezpieczeństwa, która wskazuje zakres kompetencji zawarty w tabeli kompetencji. W kolejnym rozdziale opisano instrukcję czytania SRK CYBER, w podziale na dwa typy jej funkcjonalności. Trzeci rozdział stanowi zestawienie różnych rodzajów odbiorców sektorowej ramy wraz z przykładami możliwości jej wykorzystania. Następnie w publikacji znajduje się tabela wszystkich kompetencji specyficznych dla sektora cyberbezpieczeństwa w podziale na 9 wyznaczników sektorowych. Ostatnim elementem opracowania jest słownik najważniejszych pojęć branżowych. 

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)
 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa (SRK CYBER)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2024
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Cieszkowska Edyta, Cieślak Andrzej , Drzymulska-Derda Monika , Dymkowski Dawid, Jatkiewicz Przemysław, Jaworski Łukasz, Klekowski Tomasz, Kołodziejczyk Rafał, Ostrowska Beata, Panowicz Mateusz, Parol Damian, Przywara Mateusz , Słomkowski Dariusz, Smugowski Sławomir, Suder Dawid