Rusza nowy nabór na opisy kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna kolejny nabór uczelni chętnych do opisywania kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. W tym roku jest możliwość opisywania studiów doktoranckich, czyli kwalifikacji z poziomu 8 PRK. Oferty można składać do 29 marca 2023 roku.

Instytut Badań Edukacyjnych szuka wykonawców do opracowywania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego dla kierunków studiów z 6 i 7 poziomu PRK. W tym roku pojawiła się nowość – możliwość opisywania studiów doktoranckich, czyli kwalifikacji z poziomu 8 PRK. W przetargu może złożyć ofertę każda uczelnia w kraju, która chciałaby poszerzyć informacje o kwalifikacjach nadawanych przez siebie po ukończeniu studiów w bazie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu dostępnym pod tym adresem. Na zgłoszenia czekamy do 29 marca 2023 r. do godz. 12:00.

Cel projektu

Na początku projektu zakładaliśmy opracowanie 1000 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Od stycznia 2021 r. udało nam się pozyskać 999 opisów kwalifikacji dla kierunków studiów z I i II stopnia. W 2023 roku przyznano nam dodatkowe środki na kolejne 200 opisów, dzięki czemu do ZRK trafi w sumie 1200 nowych opisów kierunków studiów. W nowym przetargu rozszerzyliśmy także zakres opisywanych kwalifikacji o te z poziomu 8 PRK, a więc bardzo liczymy na udział szkół doktorskich w naszym przedsięwzięciu. 

Dlaczego warto

 • Uzupełnicie bazę wiedzy i upowszechnicie informacje o prowadzonych przez Waszą uczelnię kierunkach studiów I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckichZRK.
 • Zaprezentujecie swoją ofertę na tle innych kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji . 
 • Dotrzecie z ofertą do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, kandydatów na studia, osób dorosłych aktywnych zawodowych, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, pracodawców, doradców zawodowych, pracowników HR i innych osób chcących uzyskać informacje o kompetencjach nabywanych przez uczestników studiów w Polsce.
 • Wesprzecie ogólnopolski projekt mający na celu wspieranie polityki uczenia się przez całe życie i budowanie potencjału kadrowego opartego na wysoko wykwalifikowanych pracownikach, posiadających kwalifikacje co najmniej z 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji lub wyższego.
 • Tylko Wasza Uczelnia może opisać nadawane przez nią kwalifikacje.

Co oferujemy i jak Was wspieramy

 • Wynagrodzenie za każdy opracowany opis według stawki zaproponowanej ofercie (tym razem limit wynosi 1447,51 zł brutto za jeden opis).
 • Seminaria informacyjno-warsztatowe prowadzone przez doświadczonego eksperta/ów dla każdej uczelni, która podpisze z nami umowę.
 • Indywidualne konsultacje, w trakcie których można zapytać o zapisy opracowywanych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji lub poprosić o pomoc w ich sformułowaniu.

Współpracowali z nami

 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkołę Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Działania realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn