Rozwój kompetencji i umiejętności pracownika — jak dobrać szkolenia?

W wielu przedsiębiorstwach istnieje niesłuszne przekonanie, że rozwój pracowników jest nieopłacalny. Pracodawcy obawiają się, że gdy pracownik zdobędzie większe umiejętności i wiedzę, to odejdzie do innego pracodawcy. W efekcie firma będzie stratna o czas i fundusze zainwestowane w umiejętności pracownika. Jak pokazuje doświadczenie największych graczy na rynku — jest to mylne założenie. 

Dbanie o nieustanny rozwój i szkolenie pracowników niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno dla firmy, jak i osoby zatrudnionej. W końcu podstawą każdego biznesu są ludzie. Inwestowanie w kapitał ludzki rozwój buduje sukces organizacji oraz zwiększa konkurencyjność biznesu na rynku.

Dlaczego rozwój umiejętności pracowników jest ważny?

Osoba zatrudniona w firmie, która dba o przestrzeń dla rozwoju będzie bardziej efektywna i zmotywowana do pracy. Jeżeli idzie za tym adekwatne wynagrodzenie, to firma nie powinna obawiać się o utratę pracownika. Zyskuje efektywność zatrudnionych, a co za tym idzie, jakość świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów lub zwiększenie produkcji, a w konsekwencji przyrost dochodu firmy. 

Inwestując w ludzi budujesz firmę

Ciągłe podnoszenie kompetencji pracownika powinno być kluczowym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy, aby pozostać konkurencyjnym. Kompetencje, rozumiane jako połączenie umiejętności praktycznych, wiedzy i cech społecznych, wpływają na to, w jaki sposób i jak efektywnie pracownik wykonuje powierzone zadania. Pracodawca powinien zatem dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć swoim pracownikom możliwości rozwoju w ramach wykonywanej przez nich pracy. 

Jak może pomóc ZSK w rozwoju umiejętności pracownika?

Od nowego pracownika oczekujemy, że będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane ze stanowiskiem, o które się ubiega. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest pomocnym narzędziem w wyborze nowego pracownika. Informacje zawarte w ZRK wspierają planowanie kariery. Osoba zainteresowana uzyskaniem kwalifikacji może sprawdzić w ZRK co musi wiedzieć i umieć, aby uzyskać kwalifikacje. Dla firm taka informacja stanowi cenną wskazówkę kierunku zmian i rozwoju swoich pracowników.

Wpływy jakie niesie za sobą rozwój kompetencji pracowników:

 1. Wyższe kwalifikacje pracowników przekładają się na zwiększenie efektywności i profesjonalizmu. Dzięki temu podnosi się jakość i wydajność organizacji, a to bezpośrednio przekłada się na jej zyski. Według badań PWC Saratoga Human Capital Benchmarking z 2015 roku, każda złotówka zainwestowana w rozwój pracownika przynosi 160% zysk dla firmy.
 2. Pracownicy, w których rozwój się inwestuje, bardziej utożsamiają się z firmą oraz wykazują wobec niej większe zaangażowanie i lojalność. Zmniejsza to fluktuację kadr oraz koszty związane z ewentualnymi kosztami ponownej rekrutacji.
 3. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach działa motywująco na pracowników. Wskazuje to na zainteresowanie firmy rozwojem kadry oraz traktowanie poważnie potrzeby rozwoju i samorealizacji osób zatrudnionych.
 4. Biorąc udział w szkoleniach, pracownicy rozwijają swoje kompetencje miękkie i podnoszą umiejętności interpersonalne. Wywiera to pozytywny wpływ na komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa, a w efekcie zmniejsza ilość konfliktów i poprawia atmosferę pracy.
 5. Dzięki lepiej wykwalifikowanemu personelowi firma może zyskać przewagę konkurencyjną i polepszyć swój wizerunek na rynku.

Jak dobrać szkolenie dla pracowników?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest pomocnym narzędziem przy wybieraniu szkoleń dla pracowników. Dzięki jasno opisanym kwalifikacjom i systemowi ich potwierdzenia, łatwiej jest dopasować odpowiednie szkolenie, pasujące nie tylko do obszaru działalności firmy, ale też zapotrzebowania rynku pracy oraz możliwości pracowników. Przeglądając dostępne kwalifikacje mamy możliwość zapoznania się z ich opisem, w którym możemy znaleźć:

 1. Charakterystykę kwalifikacji, a w niej informacje o działaniach i zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację
 2. Grupę Osoby, które mogą być zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji oraz typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji – na ich podstawie możemy stwierdzić, czy nasza firma prowadzi działalność, dla której dana kwalifikacja będzie potrzebna i rozwojowa.
 3. Warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji – dzięki temu możemy wybrać pracowników, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu a następnie uzyskać certyfikat potwierdzający uzyskanie danej kwalifikacji.
 4. Zapotrzebowanie na kwalifikację – wskazuje na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretną kwalifikację. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić jak cenny jest pracownik posiadający daną umiejętność i co nasze przedsiębiorstwo może zyskać dzięki posiadaniu osoby z tą kwalifikacją.
 5. Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze – tutaj możemy sprawdzić czy posiadamy w swoich szeregach pracownika, który posiada umiejętności o podobnym charakterze i dzięki temu pomóc rozwinąć mu swoje umiejętności w dziedzinie, w której na co dzień się porusza.
 6. Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji – wskazuje na opinię wydaną przez IBE. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić czy warto wysłać pracowników na szkolenie pozwalające zdobyć daną kwalifikację.

W trakcie dobierania szkolenia warto kierować się również potencjałem i chęcią pracownika. Połączenie predyspozycji osoby z możliwościami, jakie niesie dla firmy dana kwalifikacja pozwoli rozwinąć się naszemu personelowi, a co za tym idzie – zwiększyć atrakcyjność naszego przedsiębiorstwa na rynku.

Facebook
Twitter
LinkedIn