Regionalne Centrum Rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Szczecinie

Z początkiem września 2018 r. w Szczecinie swoją działalność rozpoczęło Regionalne Centrum Rozwoju ZSK, mające swoją siedzibę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Wały Chrobrego 4.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a w szczególności:

– współpracą związaną z promocją idei Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wśród różnych grup odbiorców, w tym m.in. przedsiębiorców, pracodawców, instytucji rynku pracy, firm i instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu,

– włączaniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

– możliwością pełnienia funkcji instytucji certyfikującej i/lub przeprowadzającej walidację efektów uczenia się,

– możliwością uzyskania uprawnień podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości,

– opiniowaniem wniosków z określonych branż o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

– wspólną organizacją wydarzeń gospodarczych skierowanych do szerokiego grona odbiorców – interesariuszy i odbiorców Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zapraszamy do współpracy!

Doradcy regionalni ZSK:

Hanna Rojek, tel. 573 444 581, e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl

Dariusz Sikorski, tel. 573 444 582, e-mail: d.sikorski@ibe.edu.pl

 

Centrum Rozwoju ZSK w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin (pokój 101)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn