Pierwsze porozumienie w regionie dotyczące upowszechniania wiedzy o ZSK podpisane

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
Wspólna inicjatywa doradców regionalnych oraz ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych i Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, zaowocowała podpisaniem porozumienia w zakresie współpracy przy organizacji pierwszych w regionie, dedykowanych seminariów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Seminaria ruszają od września, pierwsze z nich, organizowane przy współpracy z działającym przy CKU, Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, adresowane są do doradców edukacyjnych, natomiast kolejne będą kierowane do przedstawicieli konkretnych branż i współpracujących z nimi szkół zawodowych.

Cykl seminariów adresowanych do konkretnych branż i podmiotów, realizowany będzie do końca 2019 roku, a jego głównym celem jest przedstawienie głównych założeń oraz identyfikacja i personalizacja korzyści wynikających z aktywnego udziału przedstawicieli interesariuszy województwa podlaskiego w procesie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – opisania kwalifikacji i pozyskania statusu Instytucji Certyfikującej.

Facebook
Twitter
LinkedIn