Przedstawiciel ZSK wystąpi podczas VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER, 30 października 2023

Dawid Dymkowski, główny ekspert ds. sektorowych ram kwalifikacji, wystąpi podczas tegorocznej konferencji EDUMIXER. Wygłosi wystąpienie pt. "Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na przykładzie branży cyberbezpieczeństwa". Tematem przewodnim konferencji będzie „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji”.

Konferencja ma rozpocząć dyskusję na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających
rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy. Jej celem jest również wymiana
doświadczeń i umożliwienie podzielenia się najlepszymi praktykami ze współpracy pomiędzy
sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami. Spotkanie ma także
umożliwić rozwój współpracy i budowania partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek
pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w
teleinformatyce, zwłaszcza w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie.
Podczas konferencji uczestnicy poznają:

 • modele współpracy między edukacją, a biznesem;
 • dobre praktyki w obszarze tej współpracy;
 • Zintegrowany System Kwalifikacji;
 • kwalifikacje rynkowe, które mogą być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców;
 • przyszłość kompetencji;
 • Sektorową Ramę Kompetencji dla Telekomunikacji;
 • Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa;
 • sposoby wykorzystania ram kompetencji cyberbezpieczeństwa w celu tworzenia programów
  edukacji specjalistów;
 • cyfrowe technologie przyszłości, które wspierają edukację dzieci i młodzieży;
 • kwestie związane ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem oraz o kształceniem
  kompetencji w tym zakresie.

Organizatorzy zaplanowali też panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z branży.

>>> więcej o konferencji

#FunduszeEU

Facebook
Twitter
LinkedIn