Prezydent Białegostoku patronem seminariów informacyjnych na temat ZSK

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
2 stycznia 2019 roku prezydent Białegostoku objął honorowym patronatem cykl regionalnych seminariów informacyjnych na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Seminaria, mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat ZSK w województwie podlaskim, organizowane będą aż do grudnia 2019 roku. Aby zagwarantować jak największą skuteczność tych działań, doradcy regionalni IBE stworzyli sieć współpracy z kluczowymi interesariuszami na terenie województwa.

Do tej pory podpisano porozumienia m.in. z prezydentem miasta Białegostoku, Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Obecnie toczone są także rozmowy na temat przyznania cyklowi seminariów honorowego patronatu Politechniki Białostockiej.

Podpisane porozumienia dotyczą m.in. zamieszczania informacji o seminariach na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych partnerów, wysyłania zaproszeń, wsparcia w pozyskiwaniu uczestników oraz współorganizacji seminariów dla przedstawicieli oświaty, przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych i organizacji pozarządowych.

Dzięki temu znacząco zwiększa się możliwość dotarcia do różnych grup odbiorców zainteresowanych systemem, co może przełożyć się nie tylko na udział w seminariach, ale też na zaangażowanie interesariuszy w opisywanie kwalifikacji czy wnioskowanie o posiadanie statusu instytucji certyfikującej.

Facebook
Twitter
LinkedIn