Nowe wyzwania i nowe możliwości w Krakowie

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
10 stycznia w Krakowie odbyło się seminarium informacyjne pt. "Zintegrowany System Kwalifikacji – Nowe wyzwania. Nowe możliwości." organizowane przez regionalnych doradców IBE w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Seminarium było dedykowane wszystkim instytucjom wchodzącym w skład Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych, którego celem jest wspieranie działań mających zbliżyć młodzież do rynku pracy. Seminarium składało się z zajęć teoretycznych, dyskusji oraz części warsztatowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z głównymi założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ale też doświadczyć jak w praktyce wygląda proces przygotowywania opisu kwalifikacji i przypisywania jej odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji w trakcie prowadzonych
przez doradców IBE ćwiczeń.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych zrzesza obecnie około 80 podmiotów z sektora obywatelskiego, samorządowego, biznesu i edukacji. Wśród członków znajduje się między innymi Gmina Miejska Kraków, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP, PFRON, organizacje pracodawców, prywatne firmy, fundacje, uczelnie, szkoły czy urzędy pracy.

Już wcześniej, na spotkaniu podsumowującym działania Partnerstwa w 2018 roku, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się
o działaniach Instytutu Badań Edukacyjnych związanych z wdrażaniem ZSK podczas prezentacji przedstawionej przez doradców regionalnych ZSK w Małopolsce.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn