Praca z dzieckiem metodą Montessori

Metoda Marii Montessori jest wykorzystywana w coraz większej liczbie szkół i przedszkoli w Polsce. Placówki tego typu pojawiają się zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miasteczkach. Czym wyróżnia się metoda Montessori i w jaki sposób pracuje nauczyciel Montessori?

Co to jest Montessori?

Metoda Montessori została stworzona przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori, która sprzeciwiała się bezwzględnemu posłuszeństwu i dyscyplinie w nauce oraz wychowywaniu. Jej zdaniem szkolne ławki tłumią naturalną ciekawość uczniów. To przyczyniło się do opracowania metody nauczania opartej na naturalnych etapach rozwoju i zainteresowań dzieci. Jej celem jest wszechstronny i swobodny rozwój najmłodszych.

Nauka metodą Montessori – na czym polega?

Jednym z głównych założeń metody Montessori jest brak systemu kar i nagród oraz oceniania. Największy nacisk położony jest na wolność dziecka i wspieranie go w wykształceniu wewnętrznej motywacji do nauki i samokontroli. Dzieci uczą się od siebie, wzajemnie się wspierają i pomagają sobie. Samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą tego, czego, gdzie i jak długo chcą się uczyć. Praca odbywa się indywidualnie lub w niewielkich grupach mieszanych wiekowo.

Każde dziecko uczy się we własnym tempie. Program jest zindywidualizowany, gdyż każdy ma inne zdolności, zainteresowania i potrzeby. Metody są dopasowane do wieku dzieci. W młodszych klasach kluczowe są działania praktyczne, natomiast w starszych główną rolę odgrywa myślenie abstrakcyjne.

Metody Marii Montessori nie można określić mianem sztywnego programu nauczania.  Wiedzy nie da się zdobyć bez podjęcia wysiłku, dlatego szkoły Montessori udostępniają narzędzia do samodzielnego poznawania świata, promując w ten sposób ideę uczenia się przez całe życie. Potrzeby uczniów związane z zainteresowaniami determinują konieczność znalezienia informacji, zdobycia nowej wiedzy oraz doświadczeń.

Metoda Montessori w szkole

Nauczyciel Montessori podąża za dzieckiem i wspiera je w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i zdolności. Odgrywa rolę przewodnika, dlatego nie krytykuje i nie ocenia dzieci. W przestrzeni do nauki panuje porządek, a wszystkie przedmioty mają swoje miejsce. Dzieci mogą korzystać ze specjalnych pomocy dydaktycznych, które są dobierane w taki sposób, aby przyciągnąć ich uwagę. Pozwala im to na podjęcie wielu różnych aktywności.

Kursy nauczyciela Montessori

Metoda Montessori cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie wiele szkół poszukuje nauczycieli potrafiących pracować tą metodą. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kwalifikacja “Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori”, która pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jej nadanie. Żeby zdobyć taką kwalifikację, możesz ukończyć kurs nauczyciela Montessori oferowany przez różne instytucje, możesz też uczyć się samodzielnie, zapoznając się z tą metodą na różne sposoby. Ważne jest to, żeby spełnić wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania certyfikatu. Szczegółowy opis znajdziesz na stronie ZSK.

Metoda Motessori to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych form nauczania. W Polsce istnieje już wiele szkół i innych miejsc, w których pracuje się tą właśnie metodą. Dlatego pomyśl o niej, jeśli bliska jest Ci praca z dzieckiem.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn