Poszukiwanie pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym

Zwolnienie dyscyplinarne niesie za sobą przykre konsekwencje, jednak nie musi oznaczać końca kariery dla pracownika. Ważne jest ominięcie pewnych błędów, które często powielają osoby z dyscyplinarką w dokumentacji. Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego? Jak znaleźć pracę po zwolnieniu dyscyplinarnym?

Co to jest zwolnienie dyscyplinarne?

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy ma miejsce, kiedy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia. Może dojść do takiej sytuacji z winy pracownika w przypadku rażącego naruszenia obowiązków. Kwestia zwolnienia dyscyplinarnego jest regulowana przez kodeks pracy:

  • Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Dyscyplinarka ma zastosowanie zarówno w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, jak również w okresie próbnym. Kwestie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem są zawsze rozpatrywane indywidualnie, a pracodawca musi mieć twarde dowody, aby zakończyć współpracę zwolnieniem dyscyplinarnym.  

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje

Zwolnienie dyscyplinarne odbywa się z inicjatywy pracodawcy i ma skutek natychmiastowy. Wówczas pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy, a dodatkowo traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jednak warto wiedzieć, że w przypadku dyscyplinarki nie traci się prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ponadto pracownik może złożyć odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego, jeżeli nie zgadza się z decyzją pracodawcy. Przykrą konsekwencją jest wpis do świadectwa pracy – informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym nie ulega przedawnieniu i nie ma możliwości, żeby została usunięta.

Jak szukać pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym?

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika nie oznacza końca jego kariery, jednak nie jest komfortową sytuacją podczas szukania pracy. Należy jednak pamiętać, że nie trzeba umieszczać informacji o dyscyplinarce w CV ani w liście motywacyjnym. Te dokumenty powinny przedstawiać kandydata w dobrym świetle. Jednak rozmawiając z potencjalnym pracodawcą nie należy mijać się z prawdą ani zatajać informacji o dyscyplinarce. Przede wszystkim warto powiedzieć szczerze o powodach zwolnienia, nie umniejszać swojej winy, dać do zrozumienia, że umiemy uczyć się na błędach, a przede wszystkim – nie oczerniać byłego pracodawcy.

Po odejściu z firmy, warto zaprojektować profesjonalne CV, w którym będą zawarte informacje o osiągnięciach zawodowych, kwalifikacjach, umiejętnościach czy certyfikatach. Odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne z pewnością przyciągną uwagę rekrutera. Nowe CV można zaprojektować za pomocą innowacyjnej aplikacji Moje Portfolio, które jest jednym z narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dzięki aplikacji mamy możliwość zebrania w jednym miejscu dowodów potwierdzających umiejętności, certyfikatów, dyplomów, a także łatwego porządkowania dokumentów. Profesjonalne CV będzie również niezbędne w przypadku chęci przebranżowienia się – być może jest to dobre rozwiązanie w przypadku otrzymania dyscyplinarki? Jeżeli posiadasz odpowiednie umiejętności i doświadczenie w danej branży, możesz również rozważyć możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Nigdy nie jest za późno na zmiany w życiu zawodowym, niezależnie od wieku i sytuacji zawodowej.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn