Porozumienie ze szczecińskim Kuratorium Oświaty

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
19 marca 2019 roku w Szczecinie odbył się Zachodniopomorski Kongres Zawodowy. Podczas Kongresu przedstawiciele IBE oraz zachodniopomorskiego kuratorium oświaty podpisali porozumienie na rzecz wdrażania i promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Organizatorami Zachodniopomorskiego Kongresu Zawodowego byli: minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska–Kulesza.  Na kongresie poruszane były m.in. takie tematy, jak  zmiany zachodzące w szkolnictwie branżowym, popularyzacja szkolnictwa zawodowego w regionie, możliwości dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb  rynku pracy, a także współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego.

Sporo uwagi poświęcono także Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Doradcy regionalni IBE wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym planowania i podejmowania wspólnych działań oświaty z przedsiębiorcami na rzecz dopasowania kształcenia do potrzeb pracodawców. Uczestnicy wydarzenia mogli też posłuchać o ZSK w punkcie informacyjnym IBE. Podczas Kongresu podpisane zostało również porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych, reprezentowanym przez Katarzynę Wielguszewską, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, reprezentowanym przez Bogusława Ogorzałka – lokalnego wicekuratora oświaty. Porozumienie zakłada podejmowanie wspólnych działań na rzecz wdrażania i promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie zachodniopomorskim.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn