Pomocnik lakiernika. Nowa kwalifikacja w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dołączyła kolejna kwalifikacja rynkowa. Odpowiada ona 3 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do ZSK kwalifikację rynkową “Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika”.

Osoba taka jest gotowa do wykonywania czynności przygotowujących powierzchnię do nakładania powłok lakierowych. Dobiera i przygotowuje materiały, sprzęt i narzędzia do prac przygotowawczych zgodnie z wybraną przez przełożonego technologią, wytycznymi producentów oraz rodzajem powłoki. Pracując pod nadzorem, oczyszcza, wykonuje maskowanie powierzchni, które nie będą lakierowane, zabezpiecza antykorozyjnie, nakłada materiały wypełniające oraz przygotowuje powierzchnię do dalszych prac lakierniczych.

“Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika”

Pomocnik lakiernika wykorzystuje wyposażenie lakierni, np. promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze, pistolety lakiernicze, inny sprzęt dodatkowy wykorzystywany przy naprawach pojazdów. Posługuje się również podstawową wiedzą z zakresu lakiernictwa. W swojej pracy stosuje zasady samoochrony oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Segreguje odpady lakiernicze zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Nauczanie zdalnie jako kwalifikacja rynkowa – przeczytaj

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który ważny jest 10 lat. Warunkiem przedłużenia jest przedstawienie dowodów potwierdzających minimum 6-letnie wykonywanie prac na stanowisku pomocnika lakiernika lub na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków w okresie ważności certyfikatu.

Więcej informacji o kwalifikacji “Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego – pomocnik lakiernika” można znaleźć tutaj.

Druk 3D – zobacz, jak zdobyć ciekawą kwalifikację!

Facebook
Twitter
LinkedIn