Polska Rama Kwalifikacji (2018)

Polska Rama Kwalifikacji jest jednym z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi.

W postaci czytelnych tabel ujęto poszczególne charakterystyki poziomów – uniwersalne, typowe dla kształcenia ogólnego, dla 5 poziomu PRK, dla szkolnictwa wyższego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Publikacja jest zgodna z rozporządzeniami do ustawy o ZSK w sprawie charakterystyk poziomów PRK. Jest to zaktualizowana wersja publikacji wydanej w 2016 roku.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 720 KB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF 720 KB)

 

Polska Rama Kwalifikacji (2018)

okładka publikacji Polska Rama Kwalifikacji - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne
okładka publikacji Polska Rama Kwalifikacji - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2018
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Chłoń-Domińczak Agnieszka, Kraśniewski Andrzej , Chmielecka Ewa, Sławiński Stanisław