Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK (2019)

Opracowanie propozycji podstawowych procedur związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK, nadawaniem różnych uprawnień w ramach ZSK oraz sprawowaniem nadzoru nad jakością kwalifikacji.

Procedury zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw. Ważnym uzupełnieniem są załączniki zawierające przykładowe wzory dokumentów. Zaproponowany w materiale sposób standaryzacji działań ministrów właściwych dla kwalifikacji ma służyć zachowaniu spójności całego systemu.

Pobierz publikację

 

 

Podobne wpisy:

okładka publikacji Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje
Close Menu
X
Skip to content