Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK (2019)

Opracowanie propozycji podstawowych procedur związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK, nadawaniem różnych uprawnień w ramach ZSK oraz sprawowaniem nadzoru nad jakością kwalifikacji.

Procedury zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw. Ważnym uzupełnieniem są załączniki zawierające przykładowe wzory dokumentów. Zaproponowany w materiale sposób standaryzacji działań ministrów właściwych dla kwalifikacji ma służyć zachowaniu spójności całego systemu.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 4 MB)

 

Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK (2019)

okładka publikacji Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje
okładka publikacji Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Marszałek Agnieszka , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Ziółkowski Robert