Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK (2019)

Opracowanie propozycji podstawowych procedur związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK, nadawaniem różnych uprawnień w ramach ZSK oraz sprawowaniem nadzoru nad jakością kwalifikacji.

Procedury zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw. Ważnym uzupełnieniem są załączniki zawierające przykładowe wzory dokumentów. Zaproponowany w materiale sposób standaryzacji działań ministrów właściwych dla kwalifikacji ma służyć zachowaniu spójności całego systemu.

Pobierz publikację

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
okładka publikacji Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje