Pierwsza kwalifikacja wolnorynkowa 2024 r.

W „Monitorze Polskim” ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o włączeniu do ZSK kwalifikacji wolnorynkowej „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej” (5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji).
koła zębate; na górnym napis "reverse engineering"

To pierwsza włączona w tym roku (19 marca, obwieszczenie ukazało się 8 kwietnia) kwalifikacja wolnorynkowa.

Posiadacz certyfikatu kwalifikacji „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej”:

  • posługuje się zaawansowaną wiedzą na temat inżynierii odwrotnej (skan 3D) i technologii przyrostowych;
  • rozpoznaje możliwości zastosowania technologii przyrostowej, określa zapotrzebowanie i przygotowuje harmonogram implementacji odpowiednich zasobów technologii przyrostowej oraz inżynierii odwrotnej w procesach produkcyjnych;
  • przeprowadza analizę (np. metodą SWOT) dla procesów występujących w organizacji w kontekście zastosowania technologii przyrostowej;
  • opracowuje wskazówki i dobiera rodzaj technologii oraz materiałów (filamentów);
  • wykonuje porównanie obecnej technologii z możliwościami zastosowania technologii przyrostowej, następnie dokonuje doboru i dostosowuje odpowiednie technologie przyrostowe w odniesieniu do odpowiednich wskaźników ekonomicznych uzasadniających przeprowadzenie inwestycji (stosuje analizę rentowności z wykorzystaniem wskaźnika ROI);
  • opracowuje ocenę ekonomiczną zasadności wdrożenia nowej technologii, możliwe obszary jej zastosowania i spodziewane oszczędności krótkoterminowe i długoterminowe;
  • opracowuje plan funkcjonowania systemu technologii przyrostowej przez dostosowanie indywidualnego modelu optymalizacyjnego dla procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, przygotowuje procedury i instrukcje oraz organizuje szkolenia dla pracowników.

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej” działa samodzielnie w zmiennych i złożonych warunkach, kieruje zespołem pracowników zaangażowanych w proces wdrażania technologii przyrostowych.

>>>>> pełna treść obwieszczenia

Więcej ciekawych kwalifikacji można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn