Partnerstwo regionalne na rzecz wdrażania ZSK i uczenia się przez całe życie

W dniu 2 lutego 2021 r. w województwie świętokrzyskim została podpisana umowa partnerska w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Swoje podpisy na niej, oprócz Katarzyny Wielguszewskiej – przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych, złożyli: Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce, przedstawiciele Izby Gospodarczej KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ Pani dr Monika Knefel – Prezes Zarządu, Pani Anna Depczyńska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Pan Jacek Wołowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach – Pani Lucyna Gromiec.

Głównym celem partnerstwa jest inicjowanie wspólnych działań prorozwojowych wykorzystujących zasoby oraz rozwiązania ZSK z uwzględnieniem idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL).

Współpraca Partnerów obejmuje:

  • wypracowanie projektów kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom lokalnych pracodawców, co umożliwia łączenie edukacji i rynku pracy
    oraz identyfikowanie specyficznych dla regionu luk kompetencyjnych,
  • wsparcie procesu opisu i włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowych opracowanych w wyniku współpracy partnerskiej,
  • organizację w woj. świętokrzyskim seminariów informacyjnych o tematyce ZSK dla przedstawicieli biznesu – pracodawców, a także oświaty i JST,
  • organizację wydarzeń upowszechniających Zintegrowany System Kwalifikacji
    i wypracowanie dobrych praktyk informowania o ZSK.

Poszczególne działania przewidziane w partnerstwie będą realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami, a przede wszystkim autorskimi pomysłami Partnerów na angażowanie się w ZSK oraz wykorzystanie Systemu.

Zawarta umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa

Gmina Kielce – Partner Wiodący

Izby Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ – Partner Biznesowy

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Partner Zrzeszony

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach – Partner Zrzeszony

 

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania ZSK, jak również angażowaniem
się w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK
w woj. świętokrzyskim:

 

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL

Olszewskiego 6

25-663 Kielce

budynek SKYE Inc., poziom I, pokój 1.16

Beata Gawęcka-Ajchel, tel. 573 444 583, e-mail: b.gawecka-ajchel@ibe.edu.pl

Anna Zuszek, tel. 573 444 584, e-mail: a.zuszek@ibe.edu.pl

 

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń