Panel dyskusyjny Cedefop “VET in Action”

Nasz ekspert, dr Dawid Dymkowski (główny ekspert ds. sektorowych ram kwalifikacji, ZSK 6 / IBE), uczestniczył w 9. wirtualnym spotkaniu Cedefop, "VET in Action", poświęconym realizacji priorytetów UE w krajowych planach kształcenia i szkolenia zawodowego.
banner reklamujący panel "VET in action"

“To ważne, że podczas dyskusji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej wybrzmiał głos Instytutu Badań Edukacyjnych. Jestem dumny, że mogłem opowiedzieć o doświadczeniach naszej pracy z sektorowymi radami ds. kompetencji podczas jednego z paneli dyskusyjnych VET in action. Organizatorzy wydarzenia kładli szczególny nacisk na transformację cyfrową i ekologiczną współczesnego rynku pracy. Była to więc także okazja do opowiedzenia o wyzwaniu jakim jest aktualizacja sektorowych ram kwalifikacji zgodnie z kamieniami milowymi zawartymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności” – powiedział dr Dawid Dymkowski.

Kształcenie i szkolenie zawodowe ma kluczowe znaczenie dla wyposażenia młodzieży i dorosłych w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im rozwój na rynku pracy i w społeczeństwie. Powinno ono uwzględniać kwestie związane z transformacją cyfrową i ekologiczną. Co robią kraje europejskie, aby ich systemy kształcenia i szkolenia zawodowego były sprawne, elastyczne, optymalne, atrakcyjne oraz sprzyjały włączeniu społecznemu i zapewniały wysoką jakość? W jaki sposób różne zainteresowane strony przyczyniają się do tego i jak radzą sobie z napotykanymi wyzwaniami?

cytat: "Sektorowe Rady ds. Kompetencji współpracują z nami nad Sektorowymi Ramami Kwalifikacji. W myśl zasady branża dla branży, to konkretny sektor dba o uwzględnienie jego specyfiki, aktualnych trendów i kierunków rozwoju."
- dr Dawid Dymkowski, główny ekspert ds. SRK (ZSK 6 / IBE)

Uczestnicy 9. wirtualnego spotkania Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego), w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności, omówili te zagadnienia 17 kwietnia 2024 r. – podzieli się swoimi pierwszymi ustaleniami na temat tego, w jaki sposób poszczególne państwa wdrażają swoje krajowe plany wdrożenia i omówi możliwości ich dalszego rozwoju. 

W latach 2022-23 państwa członkowskie UE, Norwegia i Islandia opracowały krajowe plany wdrożenia w celu realizacji wspólnych priorytetów UE. Cedefop analizuje środki wdrażane przez poszczególne kraje, wykorzystując informacje gromadzone corocznie przez europejską sieć wiedzy specjalistycznej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (ReferNet).  

Link do zapisu streamingu rozmowy na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yKJfvQuSZxM 

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn