Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzi się 18 kwietnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest on okazją do przypomnienia 14 praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.
czerwone serce wycięte z papieru, na tle stylizowanego wykresu EKG
[ilustracja: Canva]

Współczesna medycyna nie tylko dysponuje wiedzą i środkami, które pozwalają nam z powodzeniem leczyć choroby, które jeszcze 50 lat temu uznawane były za nieuleczalne bądź nawet śmiertelne. Dziś mamy również większą świadomość tego, że zdrowie fizyczne i dobrostan psychiczny są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dlatego też, oprócz rozwijania i udoskonalania terapii, procedur i leków, medycyna obecnie kładzie duży nacisk na samopoczucie pacjenta, jego komfort, łagodzenie efektów ubocznych i niepotrzebnego cierpienia oraz wsparcie psychiczne.

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dostępne są kwalifikacje, które pozwalają na profesjonalne wykonywanie działań wspierających lub nawet terapeutycznych. Informacje na ich temat można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Są to np.:

Każda z kwalifikacji jest dokładnie scharakteryzowana, włączając w to opis kwalifikacji poprzedzających, które mogą być w danym wypadku wymagane.

Europejska Karta Praw Pacjentów została opracowana przez Active Citizenship Network.  Zawarto w niej 14 praw pacjentów. Ich stosowanie ma gwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka i wysoką jakość usług medycznych. 

14 praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjentów:

 1. do profilaktyki;
 2. dostępu do opieki medycznej;
 3. do informacji;
 4. do wyrażenia zgody;
 5. do wolnego wyboru;
 6. do prywatności i poufności;
 7. prawo o poszanowaniu czasu pacjenta;
 8. prawo o przestrzeganiu norm jakościowych;
 9. do bezpieczeństwa;
 10. do innowacji;
 11. do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu;
 12. do leczenia dostosowanego do potrzeb;
 13. do zażaleń;
 14. do rekompensaty.

Dodatkowo, karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa, które pozwalają na promowanie, monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respektowanie praw pacjenta. Są to:

 1. prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu;
 2. prawo do działalności na rzecz przysługującym pacjentom praw;
 3. prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn