Odznaka+ już wkrótce dostępna dla wszystkich

W Instytucie Badań Edukacyjnych trwają wytężone prace wdrożeniowe pierwszej polskiej aplikacji do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak w standardzie Open Badges. Firmy i instytucje biorące udział w pilotażu aplikacji, mogły już przekonać się, jak działa Odznaka+ i jak wiele korzyści niesie wdrożenie tego innowacyjnego narzędzia.

Edukacja przechodzi obecnie ewolucję wywołaną m.in. potrzebą jej dostosowania do wymogów współczesności. Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba poświadczania konkretnych umiejętności, jakie posiada dana osoba, a o których nie dowiemy się ze zdobytych przez nią dyplomów ukończenia szkół i uczelni wyższych. Odpowiedzią na nią są mikropoświadczenia – formalne potwierdzenia zdobycia mniejszych jednostek wiedzy, danej umiejętności itd. 

W świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie istotne staje się również to, by nie tylko poświadczać konkretne umiejętności czy osiągnięcia, lecz także, by te mikropoświadczenia funkcjonowały w przestrzeni cyfrowej. Otwarty standard odznak cyfrowych Open Badges pozwala na nadanie mikropoświadczeniom nowoczesnej, cyfrowej formy. 

Czym jest aplikacja Odznaka+?

Aplikacja Odznaka+ to pierwszy w Polsce system służący do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak oraz poświadczonych cyfrowo certyfikatów PDF. Powstała w oparciu o standard Open Badges, który stanowi gwarancję bezpieczeństwa i autentyczności wydawanych w nim cyfrowych odznak. 

Z aplikacji będą mogli korzystać zarówno przedstawiciele różnego typu organizacji (szkół, uczelni, firm, stowarzyszeń itd.), jak i użytkownicy indywidualni, czyli każda osoba, która zechce poświadczyć swoje umiejętności i kompetencje i spełni określone kryteria przyznania danej cyfrowej odznaki.

Zespół pracujący nad aplikacją Odznaka+ połączył w niej dobrze sprawdzone, najwyższej jakości funkcje związane z cyfrowym poświadczaniem umiejętności oraz własne, innowacyjne rozwiązania, między innymi możliwość stworzenia w systemie cyfrowych portfoliów, które mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne CV.

Aplikacja Odznaka+ będzie dostępna dla wszystkich użytkowników na stronie internetowej, a także w wersji mobilnej dla użytkowników indywidualnych. 

Za nami pierwsza faza pilotażu aplikacji Odznaka+

Trwa pilotaż aplikacji Odznaka+, który jest szansą dla firm, uczelni i innych instytucji na sprawdzenie, w jaki sposób działa system i jakie korzyści można wynieść z jego wdrożenia, zaś dla twórców aplikacji to możliwość skonfrontowania swoich założeń z oczekiwaniami przyszłych odbiorców. 

W pierwszej fazie pilotażu aplikacji Odznaka+ wzięło udział 12 podmiotów – firm, uczelni, instytucji, które jako pierwsze miały szansę zapoznać się z systemem. Jako wydawcy mogły tworzyć własne klasy odznak, opracować kryteria ich przyznania, zaprojektować ich grafiki, a także wydać je użytkownikom. Dzięki tej współpracy zespół pracujący nad aplikacją otrzymał nieocenioną pomoc w postaci spostrzeżeń, uwag i pomysłów, których wykorzystanie pomoże uczynić Odznakę+ jeszcze lepszą i bardziej przyjazną dla użytkowników. Obecnie trwa druga faza pilotażu, która ma zakończyć się przed początkiem 2023 r. Bierze w niej udział dwa razy więcej podmiotów niż w fazie pierwszej. 

Jednocześnie zespół aplikacji Odznaka+ prowadzi intensywne prace mające na celu usprawnienie i wzbogacenie systemu o funkcje i udogodnienia, których potrzebę zgłosili uczestnicy pierwszej fazy pilotażu. Trwają też działania związane z szerzeniem wiedzy na temat cyfrowych odznak oraz polskiej aplikacji Odznaka+, jak choćby uczestnictwo w prestiżowych, ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych. Dzięki tym staraniom aplikacja w niedługim czasie będzie dostępna dla wszystkich.

Facebook
Twitter
LinkedIn