Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się (2013)

Opracowanie pt.: „Od kompetencji do kwalifikacji - diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się" zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji.

Celem publikacji jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań przeprowadzonych w IBE, dotyczących przedsięwzięć walidacji efektów uczenia się w Polsce. Opracowanie przedstawia temat walidacji w odniesieniu do dokumentów krajowych i europejskich. Przedstawiono przykłady rozwiązań systemowych w we Francji, Holandii, Czechach i Niemczech, które mogą stać się inspiracją przy poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla Polski.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 901 kB)

 

 

Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się (2013)

okładka publikacji Od kompetencji do publikacji
okładka publikacji Od kompetencji do publikacji
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2013
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Bacia Ewa