Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się (2013)

Opracowanie pt.: „Od kompetencji do kwalifikacji - diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się" zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji.

Celem publikacji jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań przeprowadzonych w IBE, dotyczących przedsięwzięć walidacji efektów uczenia się w Polsce. Opracowanie przedstawia temat walidacji w odniesieniu do dokumentów krajowych i europejskich. Przedstawiono przykłady rozwiązań systemowych w we Francji, Holandii, Czechach i Niemczech, które mogą stać się inspiracją przy poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla Polski.

Pobierz publikację

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
okładka publikacji Od kompetencji do publikacji