Ocena potencjału wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez doradców zawodowych

Raport „Ocena potencjału wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez doradców zawodowych” został przygotowany w oparciu o wyniki badania jakościowego realizowanego w okresie październik–grudzień 2017 r., oraz luty–kwiecień 2018 r.

Badanie instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu systemowego Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji. Badanie instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych jest elementem badań monitorujących wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Badanie było realizowane we wszystkich województwach w Polsce.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 533 KB)

 

Ocena potencjału wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez doradców zawodowych

LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
DATE OF PUBLICATION
2018
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Maliszewska Anna , Kamieniecka Magdalena