O ZSK na lubuskim Forum Poradnictwa Zawodowego

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
3 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego województwa lubuskiego, podczas którego doradcy regionalni IBE wygłosili prelekcję pod tytułem „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”.

Podczas wystąpienia doradcy przekazali zebranym najistotniejsze informacje na temat ZSK w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i  zachodzących zmian technologicznych. Udział doradców regionalnych w Forum Poradnictwa Zawodowego był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Wystąpienie było jednocześnie zaproszeniem skierowanym do doradców zawodowych do wzięcia udziału w cyklu seminariów na temat ZSK, które będą organizowane na terenie województwa lubuskiego w roku 2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn