O uczeniu się przez całe życie warto rozmawiać już od przedszkola

Już starożytni podkreślali, że kształtowanie aktywnej postawy uczenia się przez całe życie warto rozpoczynać jak najwcześniej.

W Polsce tę bardzo ważną kwestię prawnie reguluje rozporządzenie z 2019 roku. Wprowadziło ono obowiązkowe, zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, które są realizowane już od przedszkola. Warto jednak podkreślić, że nauczyciele od dawna, w naturalny sposób – podczas realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych – wspierają uczniów w rozpoznawaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz pomagają im w podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją.

Przeczytaj najnowsze wydanie Kwartalnika ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji ma odgrywać znaczącą rolę w promowaniu postawy uczenia się przez całe życie. Rozwiązania, które oferuje, są dla wielu nauczycieli nowe. Mogą być jednak bardzo pomocne podczas wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczniów. Dlatego warto jest, już na wczesnych etapach edukacji, przybliżać młodym ludziom tematykę związaną z ZSK.

W tym celu w Instytucie Badań Edukacyjnych opracowano propozycje rozwiązań metodycznych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych: całkowicie autorskie scenariusze zajęć, warsztatów i lekcji poświęconych idei uczenia się przez całe życie oraz Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Dalej prezentujemy najciekawsze propozycje, wraz z opiniami dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów, dotyczące dotychczas przeprowadzonych zajęć.

Kalejdoskop zawodów – spotkania dla najmłodszych

W grupach 5–6-latków w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych odbywają się zajęcia, które wpisują się w preorientację zawodową. Ich celem jest pokazanie najmłodszym, że uczenie się w różny sposób jest ważne i ciekawe. Dzieci zapoznają się z zawodami i ich atrybutami. Kontekstem spotkania jest storytelling. 

Dzieci zostały wprowadzone w zajęcie poprzez historyjkę o Oli, Kacprze, Janku i Hani. To było świetne posunięcie, bo szybko zrozumiały, że inne dzieci również mają marzenia i warto dążyć do ich realizacji. Zastosowane metody pracy wyzwalały dziecięcą aktywność. Pozwoliły na ruch, inicjowały kreatywność, ćwiczyły pamięć, wzbogacały słownictwo. Nie zapomniano również o formie pracy w grupie, która uczy współpracy, podziału ról i jednocześnie wskazuje, że każdy jest ważny – mówi Sylwia Bloch, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Osobowość a zawód – zajęcia dla 7- i 8-klasistów

Pomysł na lekcję dla uczniów kończących II etap edukacji wyrósł z potrzeby kształtowania wśród nich świadomości własnych możliwości. Jest to dla nich bardzo ważne w planowaniu swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

Prowadzące zajęcia – trenerki IBE – zachęcają uczniów do zastanowienia się nad swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Z uwagi na pandemię większość lekcji w szkołach podstawowych zorganizowano dotąd w formie zdalnej. Mimo braku możliwości osobistego kontaktu z młodzieżą zrealizowano założony cel zajęć.

Lekcje były interaktywne, stawiające na działanie, samodzielność i kreatywność uczniów. Zajęcia były prowadzone niezwykle profesjonalnie, umiejętnie zbudowano  przyjazną atmosferę współpracy, motywacji i zachęty do kolejnych działań. W przystępny i prosty sposób wyjaśniono techniczną stronę korzystania z poszczególnych narzędzi. Z informacji zwrotnej uzyskanej od uczniów wiem, że lekcje im się bardzo podobały i były bardzo ciekawe – podsumowuje Bożena Jabłońska, doradca zawodowy, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Pile.

Najpierw masa, później rzeźba – lekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Zajęcia dotyczą nowych wyzwań współczesnego świata, z którymi mają się zmierzyć młodzi ludzie. Podczas spotkań rozmawiamy o różnych drogach prowadzących do uzyskania kwalifikacji oraz o tym, w jaki sposób osoby uczące się mogą korzystać z rozwiązań oferowanych przez Zintegrowany System Kwalifikacji

Lekcje stanowią również okazję do wymiany doświadczeń. Nauczyciele otrzymują materiały, pomoc metodyczną i merytoryczną ze strony IBE oraz mają możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez trenerki IBE. Następnie sami prowadzą zajęcia poświęcone idei uczenia się przez całe życie i ZSK.

Podjęty temat był bardzo istotny, a jednocześnie trudny. Jednak został przedstawiony w przyjazny i atrakcyjny sposób. Moi uczniowie wcześniej nie słyszeli o ZSK i bardzo pozytywnie przyjęli wszelkie pomysły zdobywania kwalifikacji i ich walidacji. Zwykle stresowała ich myśl o jedynym kierunku ich przyszłości, czyli o podjęciu studiów. Z wielkim zainteresowaniem zagłębili się samodzielnie w treści ZSK i czuję, że z większą pewnością wkroczą w przyszłość – podsumowuje Izabela Gojny, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku.

Poznaj swoją supermoc – warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Spotkania odbywają się w 15-osobowych grupach: 7 dzieci, 7 rodziców i nauczyciel. Warsztaty mają na celu pogłębienie świadomości znaczenia kompetencji społecznych (takich jak np. umiejętność współpracy, efektywna komunikacja czy radzenie sobie z trudnymi emocjami) oraz odkrycia zasobów dzieci, czyli ich supermocy. Uczestnicy tych zajęć podkreślają, że jest to dla nich bardzo dobrze i owocnie spędzony czas. Rodzice i dzieci mają okazję do wspólnego podejmowania aktywności, zbliżenia się do siebie. Nauczyciele z kolei mogą poobserwować swoich wychowanków w nowych, innych niż szkolne, sytuacjach, z czego czerpią inspiracje do swojej pracy.

Warsztaty były inspiracją do mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i z chęcią wykorzystam zaproponowane zabawy z młodszymi, jak i starszymi uczniami. Podczas warsztatów w sposób profesjonalny i dostępny dla uczestników pokazano, jak rozwijać umiejętność współpracy, współdziałania w grupie, ale przede wszystkim – jak odkryć swoje zasoby i potencjał. Uświadomienie tego, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, daje wiarę w siebie, własne możliwości i buduje poczucie wartości – mówi Elżbieta Kowalewska, pedagog i doradca zawodowy ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Realizacja zajęć promujących ideę uczenia się przez całe życie i Zintegrowany System Kwalifikacji wśród dzieci i młodzieży jest dużym wyzwaniem. Wymaga korzystania z ciekawych rozwiązań, absorbujących uczestników. Odpowiednie metody, formy pracy i dobór treści są tu kluczowe. Inaczej o uczeniu się przez całe życie rozmawiamy w przedszkolu, a w inny sposób w szkole branżowej czy liceum. Odpowiednie przygotowanie metodyczne i merytoryczne jest także niezbędne do prowadzenia warsztatów, które mają angażować zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Z zebranych doświadczeń płynie bardzo ważny wniosek: o uczeniu się przez całe życie warto rozmawiać już od przedszkola. Zwiększenie efektywności nieformalnego uczenia się  jest możliwe, gdy ta idea będzie zaszczepiana od najmłodszych lat.

O autorce:

Ewa Frołow – pedagog z doświadczeniem nauczycielskim oraz w kierowaniu szkołami różnych etapów edukacji, trenerka, coach, mediatorka sądowa, moderatorka metody design thinking. Brała udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autorka i realizatorka działań służących upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Sojusz dla kompetencji w budownictwie

Budownictwo zajmuje bardzo ważne miejsce w  polskiej gospodarce i dlatego nieustannie potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Doskonale rozumie to Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, której działalność można uznać za unikalne zjawisko w całej Unii Europejskiej. O budownictwie, kwalifikacjach i działalności rady rozmawiamy z Jakubem Kusem, wiceprzewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Czytaj»

Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki

Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór rozwiązań, których celem jest integracja polskiego systemu kształcenia. Z powodu różnorodności obszarów edukacji, narzędzia tworzące ZSK muszą być dostosowywane do potrzeb konkretnych grup beneficjentów. Szczególną rolę odgrywają tutaj interesariusze sektorowi – organizacje branżowe czy izby gospodarcze – dla których tworzone są narzędzia pozwalające na efektywne korzystanie z dorobku ZSK.

Czytaj»

Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji

W trakcie wieloletniej debaty na temat roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwykło się mówić, że jest on mostem łączącym edukację i rynek pracy. Do elementów zapewniających jego stabilną konstrukcję zaliczamy między innymi sektorowe rady ds. kompetencji. Aby lepiej poznać ich znaczenie, warto zastanowić się, jaką pełnią rolę – przęseł, a może podpór?

Czytaj»

Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku pracy

Nawet najlepszej jakości kwalifikacje, odpowiadające na bieżące potrzeby gospodarki, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli pracodawcy nie będą umieli rekrutować osób z odpowiednimi kompetencjami. Co więcej, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie są świadomi tego, że w systemie edukacji nadawane są kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy), których potrzebują i poszukują. To właśnie ta myśl stała u podstaw pomysłu wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w firmach.

Czytaj»

Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym

Wydawać by się mogło, że wakacje to czas odpoczynku i relaksu – jednak nie dla studentek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które zdecydowały się nabyć w tym czasie kompetencje barmańskie. Jednak zanim zaczęły shakować, stiringować, blendować, leyerować czy flamingować ulubione drinki turystów w cieniu palm czy w alpejskim kurorcie, albo przynajmniej na Krupówkach, musiały potwierdzić swoje kwalifikacje.

Czytaj»