Nowy Kwartalnik ZSK

okładka Kwartalnika ZSK 1/2024 - spawacz przy pracy
Dostępny jest już nowy kwartalnik ZSK, w którym poruszamy problemy i wyzwania stojące przed branżą mechaniczną – dziedzina spawalnictwo.

Bieżący numer Kwartalnika ZSK stanowi rozwinięcie konferencji „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, która odbyła się 10 kwietnia 2024 r., w Kielcach.

W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęciliśmy kwestiom kompetencji w branży, badaniom rynku pracy, zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę. Przybliżyliśmy też interesariuszom możliwości wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W Kwartalniku prezentujemy opinie prelegentów dotyczące wyzwań branży, a także zapis panelu dyskusyjnego poświęconego wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom kompetencyjnym definiowanym przez pracodawców.

W numerze:

Zapraszamy do lektury!

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn