Nowa kwalifikacja dostępna w ZSK – “Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji”

sieć łącząca poszczgólne elementy - uproszczona wizja artystyczna
W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dostępna jest nowa kwalifikacja, skierowana do osób, które posiadają kompetencje cyfrowe na zaawansowanym poziomie ramy kompetencji cyfrowych.

“Cyfrowa Europa to przede wszystkim Europa, w której nikt nie powinien pozostać w tyle. W szybko zmieniającym się świecie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na naukę korzystania z nowych technologii. Bez odpowiednich umiejętności ludzie pozostają w tyle. Jeśli wystarczająca ich liczba znajdzie się na końcu, to całe społeczeństwo zaczyna się rozpadać. Obecnie 52% europejskich pracowników wymaga przekwalifikowania. Inwestowanie w umiejętności cyfrowe i kształcenie ustawiczne Europejczyków nie jest opcjonalne – jest absolutnie kluczowe.” – DigitalEurope (stowarzyszenie badające transformacje cyfrowe w organizacjach).

Osoba posiadająca kwalifikację wolnorynkową “Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji” wykazuje kompetencje cyfrowe na zaawansowanym poziomie Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp. W swoich działaniach posługuje się wiedzą na temat ramy kompetencji cyfrowych. Opisuje kompetencje cyfrowe na poszczególnych stanowiskach pracy w organizacji. Wykonuje diagnozę kompetencji cyfrowych pracowników i – w odniesieniu do wyników diagnozy – określa potrzeby infrastrukturalne organizacji. Wskazuje narzędzia walidacji kompetencji cyfrowych oraz możliwości dalszego rozwoju pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Organizuje i prowadzi szkolenia. Wspiera organizację w procesie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji cyfrowych.

Kwalifikacją “Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji” mogą być szczególnie zainteresowani:

  • doradcy zawodowi, pracownicy sektora rynku pracy;
  • doradcy personalni, pracownicy działów HR;
  • menedżerowie;
  • trenerzy, szkoleniowcy branży IT.

Jest ona szczególnie istotna dla w/w grup odbiorców, z uwagi na obecność efektów uczenia się dotyczących znajomość struktury organizacji lub/i kompetencji cyfrowych, jak również prowadzenia szkoleń. Potwierdzenie pozostałych efektów uczenia się pozwala świadczyć usługi komercyjne dla przedsiębiorstw.

Więcej nt. tej kwalifikacji można dowiedzieć się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:

>>> “Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji”

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn