Narzędzia walidacji. Zapraszamy na spotkanie online!

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na kolejne spotkanie online dotyczące Narzędzi walidacji.

Celem spotkań jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym zaprojektowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej, a także przedstawienie innych obowiązków i zadań dla IC.

Kolejne spotkanie będzie dotyczyć Narzędzi walidacji. Odbędzie się ono w formule online 06 kwietnia 2022 r., w godz. 9.30-12.30.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 04 kwietnia 2022 r. pod TYM LINKIEM

W ramach spotkania zostaną omówione:

  • najczęściej wykorzystywane metody i narzędzia walidacji oraz ich zalety i wady,
  • wyzwania przy tworzeniu narzędzi walidacji,
  • dobre praktyki.

Zapraszamy osoby odpowiadające merytorycznie za przebieg walidacji i tworzenie narzędzi walidacji w danym podmiocie. Wydarzenie skierowane jest również dla osób, które znają rozwiązania i możliwości organizacyjne/ finansowe/ kadrowe w organizacji.

Spotkania dedykowane są przedstawicielom podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli IC w ZSK (złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w ZRK).

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn