Moje Portfolio – darmowa aplikacja wspierająca rozwój zawodowy

Rozmowa z Iwoną Gmaj, ekspertką ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na temat innowacyjnej aplikacji Moje Portfolio, która pozwala na gromadzenie w jednym miejscu wszystkich dowodów posiadanych kompetencji.

06/26/2019

Czym jest Moje Portfolio?

Moje Portfolio to darmowa aplikacja, która umożliwia zebranie w jednym miejscu naszych kompetencji wraz z dowodami na to, że je posiadamy. Celem aplikacji jest ułatwienie gromadzenia tego rodzaju informacji i przedstawiania ich w klarowny sposób. Moje Portfolio umożliwia łączenie kompetencji z dowodami oraz porządkowanie ich za pomocą teczek, z których każda może służyć innemu celowi – prezentacji swojej kandydatury pracodawcy, pogłębianiu własnych zainteresowań lub formalnemu potwierdzaniu umiejętności i zdobyciu kwalifikacji.

Czym właściwie są dowody” na posiadane kompetencje?

Dowody mogą mieć różną formę, wszystko zależy od tego, jak chcemy pokazać swoje dokonania. Mogą to być np. referencje z poprzedniego miejsca pracy lub opis zrealizowanego projektu, link do strony internetowej, przygotowane prezentacje, zdjęcia własnych dzieł lub nagrania wideo, na których demonstrujemy swoje umiejętności. Przedstawicielom wolnych zawodów aplikacja daje możliwość zaprezentowania prac graficznych, konstruktorskich czy artystycznych. Dzięki aplikacji pracodawca może przeglądać namacalne efekty naszej pracy i odnieść je do swoich potrzeb. Ponadto Moje Portfolio jest zawsze aktualne, bo dzięki bezpiecznemu przechowywaniu danych w chmurze, w każdej chwili możesz je uzupełnić lub zmodyfikować.

W jaki sposób Moje Portfolio może wspierać weryfikowanie naszych umiejętności?

Za pomocą aplikacji możemy udostępniać portfolio wszystkim zainteresowanym osobom, które chciałyby zweryfikować, czy posiadamy konkretne umiejętności. Może to być np. potencjalny pracodawca, który w ten sposób dowiaduje się o nas czegoś więcej niż z samego CV, bo od razu widzi nasze dokonania. Pozwala to przyspieszyć czas weryfikacji naszych kompetencji. Jeśli zaś będziesz potrzebować klasycznego CV, możesz wygenerować je bezpłatnie na podstawie informacji, które wcześniej wprowadziłeś.

Czy aplikację można potraktować jako dodatkowe rozwiązanie wspierające Zintegrowany System Kwalifikacji?

Tak, aplikacja została opracowana również z myślą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – odpowiada jego założeniom, pomaga upowszechniać ideę uczenia się przez całe życie. Tworząc portfolio łatwiej nam planować swój rozwój, bo widzimy, co już osiągnęliśmy i co jeszcze możemy dokonać. Moje Portfolio umożliwia też wyszukiwanie efektów uczenia się oraz dodanie ich do listy swoich kompetencji. W ten sposób użytkownik aplikacji może odszukać w systemie nie tylko pojedyncze efekty uczenia się, ale również całą kwalifikację, która odnosi się do jego umiejętności. Jeśli zgromadzi przekonujące dowody, że spełnia wszystkie wymagania dla danej kwalifikacji, może przystąpić do walidacji w instytucji uprawnionej do jej nadawania i zdobyć wiarygodny certyfikat. Taka kwalifikacja może otworzyć mu nowe możliwości na rynku pracy.

Co zyskują pracodawcy dzięki tej nowatorskiej aplikacji?

Dla pracodawcy istotne jest przede wszystkim, aby proces rekrutacji pracownika trwał krótko i był efektywny. Kluczowe jest precyzyjne określenie potrzeb i szybkie dotarcie do potencjalnych kandydatów. Moje Portfolio daje firmom możliwość sprawnej weryfikacji portfolio potencjalnego pracownika i jego umiejętności.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z Mojego Portfolio?

Wystarczy wejść na stronę www.mojeportfolio.ibe.edu.pl. Założenie profilu jest bardzo proste, a dodawanie materiałów do swojego portfolio nie powinno nastręczać żadnych trudności. Oczywiście usługa jest darmowa, a przechowywane dane są bezpieczne.

Facebook
Twitter
LinkedIn