Zintegrowany System Kwalifikacji na Małopolskim Festiwalu Innowacji

11 czerwca br., w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego partnerem był Instytut Badań Edukacyjnych, odbyło się seminarium poświęcone Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji (ZSK).

Podczas spotkania „Zintegrowany System Kwalifikacji – od innowacji do kwalifikacji” dyskutowano o tym, jak dzięki ZSK połączyć wyzwania współczesnego rynku pracy z rozwojem kapitału ludzkiego w Polsce. Seminarium miało charakter warsztatowy (były prezentacje, miniwykłady, dyskusja i ćwiczenia), a większość uczestników stanowili pracownicy HR, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych. Nie zabrało też osób związanych z kształceniem zawodowym i oświatą.

W programie znalazło się również miejsce na rozmowę o idei uczenia się przez całe życie i jej znaczeniu dla branży HR. Omówiono szczegóły związane z opisywaniem kwalifikacji oraz funkcjonowaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikcji, który jest jednym z najważniejszych elementem ZSK.

Małopolski Festiwal Innowacji

Facebook
Twitter
LinkedIn