Metoda bilansu kompetencji (2015)

Publikacja skierowana do doradców zawodowych, coachów, osób zarządzających kompetencjami pracowników, psychologów.

Broszura dostarcza odpowiedzi na pytania: W jaki sposób rozpoznawać i sprawdzać kompetencje? Jak efektywnie ukierunkowywać ludzi na ich ścieżce zawodowej i edukacyjnej? Jak wspierać osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy? . Czy wiedza, umiejętności i postawy, które rozwijamy, realizując swoje pasje lub wykonując codzienne domowe obowiązki, mogą być naszymi atutami na rynku pracy? Przedstawiono konkretne metody identyfikowania i diagnozowania kompetencji wraz z wykorzystywanymi formularzami i narzędziami.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

 

Metoda bilansu kompetencji (2015)

okładka publikacji Metoda bilansu kompetencji
okładka publikacji Metoda bilansu kompetencji
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2015
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Leyk Aleksandra , Bodzińska-Guzik Ewa , Gmaj Iwona, Grzeszczak Joanna