Kwalifikacje z branży przemysłowej i robotyki trafiły do ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji stale się rozwija, a do rejestru trafiają kolejne kwalifikacje rynkowe. Tym razem przedstawiamy najnowsze kwalifikacje związane z sektorem przemysłowym, robotyką oraz montażem.

Zapraszamy do zapoznania się krótkimi opisami efektów uczenia się, a zainteresowanych odsyłamy na stronę Rejestru Kwalifikacji, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat każdej kwalifikacji.

Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do obsługi oraz utrzymania w ruchu stanowiska zrobotyzowanego. Potrafi zorganizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zna również budowę robotów przemysłowych, co pozwala na samodzielne sterowanie i korygowane pracy robota za pomocą kontrolera (ang. teach pendant). Ponadto potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, serwisową i instrukcjami obsługi.

Montażysta instalacji wentylacyjnych, w tym ppoż.

Pracownik jest przygotowany do montażu efektywnych systemów instalacji wentylacyjnych: ogólnych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Stwierdza możliwość rozpoczęcia montażu instalacji na podstawie dokumentacji wykonawczej, zgodności elementów prefabrykacji oraz stanu zaawansowania prac na budowie. Potrafi przy tym wskazać na ewentualne błędy w dokumentacji albo braki materiałowe.

Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji

Posiadacz kwalifikacji jest gotowy do sporządzania ekspertyz technicznych lub wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji. Jest gotowy do opracowania kosztorysu budowy, remontu lub modernizacji jachtów, czy też skuterów wodnych. Posługuje się wiedzą techniczną oraz zna się na prawie regulującym kwestie budowy i wyposażenia, bezpieczeństwa żeglugi oraz poruszania się po akwenach. Pracę wykonuje w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach. Co ważne – potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.

Prefabrykacja elementów blaszanych instalacji HVAC

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC” jest przygotowana do samodzielnego wykonania prefabrykatów instalacji HVAC (z ang. heating, ventilation and air conditioning) z blach cienkich (o grubości do 1,5 mm). Umie wykonywać pojedyncze oraz seryjne elementy, dobiera rodzaj blachy zgodnie ze zaleceniami oraz rodzajem maszyny. Wykonuje i obrabia półprodukty z wykorzystaniem dostępnych materiałów, urządzeń i narzędzi. Reaguje również na błędy w procesie produkcyjnym. 

Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego

Pracownik potrafi modyfikować receptury kosmetyków w celu osiągnięcia pożądanych właściwości i dostosowania ich do wymogów certyfikatu dla naturalnych produktów kosmetycznych. Opracowuje technologię produkcji, dobiera surowce, dodatki i materiały pomocnicze. Korzysta przy tym z odpowiednich urządzeń i projektuje proces produkcji w oparciu o innowacyjne technologie.

Dowiedz się więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Facebook
Twitter
LinkedIn