Edukacja i szkolenia. Nowe kwalifikacje rynkowe trafiły do ZSK

Branża edukacyjna i szkoleniowa są bardzo ważne dla Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ostatnim czasie do systemu dołączyły kolejne kwalifikacje rynkowe.

Zintegrowany System Kwalifikacji to rozwiązanie leżące u podstaw idei uczenia się przez całe życie. Dlatego nawet po zakończeniu etapu formalnej edukacji warto doszkalać się albo podnosić swoje kwalifikacje. Nie ma co ukrywać – zmiany zachodzące na polskim rynku pracy są bardzo dynamiczne. Sprawiają, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą wykazywać się coraz większą elastycznością oraz umiejętnością dostosowania do wymagań rynku.

Dlatego branża edukacyjna i szkoleniowa są tak ważne dla ZSK. W ostatnim czasie do systemu dołączyły kolejne kwalifikacje rynkowe. Już niedługo będzie można potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu uzyskując stosowny certyfikat.

Prowadzenie tutoringu edukacyjnego

Kwalifikacja, zwana w skrócie Tutorem szkolnym, skierowana jest głównie do osób, które z racji swojego wykształcenia posiadają już uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Chodzi o nauczycieli, pedagogów, psychologów, edukatorów, czy wychowawców.

Osoba jest przygotowana do prowadzenia indywidualnego tutoringu z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych oraz do planowania wsparcia procesów uczenia się. Potrafi wzmacniać samoświadomość tutoranta, wspierać rozwój jego mocnych stron i zainteresowań, pomagać w dojrzałym myśleniu o własnej przyszłości. W swoich działaniach wspiera motywację i podmiotowość kursanta, zachęca go i stwarza mu warunki do podejmowania odpowiedzialności za siebie. Więcej informacji o kwalifikacji można znaleźć tutaj.

Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Trener bezpieczeństwa ruchu drogowego (trener brd) dzieci i młodzieży zajmuje się nauczaniem oraz kształtowaniem umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, a także przygotowaniem ich do egzaminu na kartę rowerową. Informacje o kwalifikacji zgromadzone są tutaj.

Kwalifikacje edukacyjne w ZSK

Warto zaznaczyć, że Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji jest więcej kwalifikacji związanych w branżą edukacyjną oraz szkoleniową. Wszystkie potrzebne informacje można łatwo odnaleźć na stronie Rejestru Kwalifikacji, gdzie każdy dowie się, jak potwierdzić swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności stosownym certyfikatem. 

Kwalifikacje edukacyjne z których już można  korzystać:

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn