Kwalifikacje z branży IT w ZSK

pionowe ciągi znaków kodu binarnego - niebieskie na granatowym tle
Kim jest informatyk? To nie tylko osoba wykonująca jeden z zawodów informatycznych. To również badacze i naukowcy zajmujący się tą dziedziną oraz nauczyciele informatyki.

Zawodów informatycznych mamy obecnie kikadziesiąt i wciąż ich przybywa, w związku z dynamicznym rozwojem branży, pojawianiem się nowych rozwiązań i rozrostem infrastruktury oraz zwiększaniem się liczby zastosowań dla rozwiązań informatycznych. Z tych samych powodów z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na informatyków różnych specjalizacji: informatyków; administratorów sieci, baz danych lub systemów; specjalistów od hardware’u; specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, big data; webmasterów itp.

W “Raporcie płacowym 2024” opracowanym przez firmę rekrutacyjną Hays, możemy przeczytać m. in., że:

  • 90% pracodawców planuje prowadzić rekrutacje w 2024 r., przy najczęściej wskazywaną specjalizacją było IT (36% wskazań);
  • spośród firm teleinformatycznych, aż 93% zadeklarowało zamiar poszukiwania w tym roku pracowników i aż 51% z nich stwierdziło, że spodziewa się trudności w rekrutacji;
  • 47% firm twierdzi, że na rynku jest niedobór specjalistów i menedżerów, a 36% – że konkurencja o pracowników jest wysoka;
  • spośród specjalistów zapytanych o plany zawodowe na 2024 r., 40% odpowiedziało, że planuje pozostać w obecnej firmie, ale jest otwarte na propozycje, a 18% zadeklarowało podjęcie pracy w innej firmie.

Z tego samego raportu dowiadujemy się, że:

“Rynkowe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów IT utrzymuje się na dotychczasowym poziomie. Najwięcej ofert kierowanych jest do ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju oprogramowania, sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML), technologii chmurowych, data science i systemów ERP (w szczególności SAP).”

Z kolei firma analityczna Fitch Solutions prognozuje, że w 2024 r. wartość polskiego rynku IT przekroczy 35 mld USD – będzie to wzrost o ponad 19% r/r (w porównaniu z rokiem 2023). Fitch Solutions przewiduje również, że w 2025 r. sektor IT będzie odpowiadać za 4,5% polskiego PKB.

Lista wybranych kwalifikacji rynkowych związanych z IT, dostępnych w ramach ZSK:

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)

Poza kwalifikacjami w ZSK dostępne są rozwiązania, które powstały z myślą o wybranych sektorach. Jednym z narzędzi opracowywanych w ramach ZSK, które pomaga w zidentyfikowaniu kompetencji w wybranych branżach są Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK). Umożliwiają one powiązanie kompetencji specyficznych dla sektora z konkretnymi zadaniami zawodowymi, procesami biznesowymi czy stanowiskami pracy. Tym samym sektorowe ramy kwalifikacji mogą stać się narzędziem w istotny sposób wspomagającym zarządzanie kompetencjami w firmach.

Jak Sektorowe Ramy Kwalifikacji mogą pomóc rozmaitym grupom zainteresowanych osób i instytucji?

  • Pracownicy mogą, posiłkując się informacjami zawartymi w SRK, bardziej świadomie i w zindywidualizowany sposób podchodzić do rozwoju swojej kariery zawodowej, samodzielnie wyznaczając ścieżki kariery i samokształcenia.
  • Pracodawcy mogą szerzej spojrzeć na kompetencje branżowe występujące w swoim środowisku biznesowym, a dzięki temu efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i skuteczniej konkurować na rynku pracy.
  • Szkoły i placówki oświatowe mogą dostosowywać realizowane programy nauczania do aktualnych i realnych potrzeb rynku pracy oraz stosować je w doradztwie zawodowym dla uczniów czy monitorowaniu sukcesów absolwentów szkół.
  • Uczelnie wyższe mogą dopasowywać programy kierunku studiów do bieżących trendów w rozwoju branży i monitorowanie postępów studentów, dzięki czemu studenci będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego.
  • Firmy szkoleniowe mogą przygotowywać oferty szkoleniowe szyte na miarę, z podziałem na różne poziomy zaawansowania oraz przygotują egzaminy, podczas których weryfikowane będą nie tylko wiedza i umiejętności, ale także kompetencje społeczne.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn