Kwalifikacje w turystyce i Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego przypominamy kwalifikacje związane z branżą turystyczną, dostępne w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
starsze osoby podziwiające panoramę gór

Branża turystyczne należy do najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Ciekawą perspektywą jest rozwijający się sektor usług turystycznych dla osób powyżej 55 roku życia. W dzisiejszym świecie ludzie dłużej pozostają aktywni i ciekawi świata. W związku z tym chętnie uczestniczą również w wyjazdach turystycznych, poznają nowe miejsca i gromadzą nowe doświadczenia.

Jak czytamy w badaniu „Aktywność turystyczna osób starszych” (2019, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki)

” […] udział osób powyżej 55 roku życia, które uczestniczyły w przynajmniej jednym wyjeździe turystycznym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyniósł 62%. Większe uczestnictwo w wyjazdach zaobserwowano wśród osób mieszkających w mieście. 38% badanych nie odbyło żadnej podróży w ostatnich 12 miesiącach, a 36% ankietowanych odpowiedziało, że jej nie planuje. Najczęstszym powodem rezygnacji z podróży, był zły stan zdrowia – na tę przyczynę wskazało 40% osób, które nie odbyły podróży w ostatnim roku oraz 44% osób, które podróży nie planują.”

Osoby, które nigdzie nie wyjechały lub nie planują wyjazdu, na drugim miejscu wskazywały powody finansowe (odpowiednio: 25% i 29%). Brak takiej potrzeby znalazł się dopiero na trzecim miejscu (po 25% odpowiedzi).

Nieco ponad połowa osób, które wyjechały, wzięła udział w dłuższym wyjeździe krajowym, a trochę powyżej 40% – w krótkim, a ok. 1/3 uczestników badania zadeklarowała, że zdecydowała się na wyjazd zagraniczny.

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji można znaleźć również kwalifikacje związane z turystyką:

Osoby związane z turystyką zainteresować mogą też kwalifikacje związane ze sportem i rekreacją.

W ramach ZSK dostępna jest też Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki (SRKT).

Porządkuje ona kwalifikacje na rynku pracy związanym z turystyką. Opisuje kompetencje wymagane od pracowników zatrudnionych w tym sektorze (w hotelarstwie, gastronomii, organizacji i sprzedaży imprez turystycznych, pośrednictwie turystycznym, pilotażu wycieczek, przewodnictwie turystycznym i animacji czasu wolnego).

Jest to narzędzie stworzone przede wszystkim z myślą o pracodawcach i osobach uczących się, zainteresowanych uzyskaniem konkretnych kwalifikacji. Przyda się również podmiotom opisującym kwalifikacje oraz instytucjom szkoleniowym. Pomoże w określaniu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji branżowych oraz zobrazowanie różnic między poszczególnymi kwalifikacjami funkcjonującymi na rynku pracy w branży turystyki.

>>>>> link do pobrania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Turystyki: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-turystyki/

>>>>> Sektorowe Ramy Kwalifikacji opracowane w ramach ZSK: https://kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/1514-sektorowe-ramy-kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera branżę w pracach nad tworzeniem oraz aktualizacją sektorowych ram kwalifikacji. Do tej pory przy ścisłej współpracy z ekspertami z branży IBE opracowało 21 sektorowych ram kwalifikacji. Wszelkie osoby zainteresowane tematyką SRK zachęcamy do kontaktu pod mailem: srk@ibe.edu.pl.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn