Kwalifikacje w branży motoryzacyjnej

Sektor motoryzacji zajmuje się produkcją i sprzedażą wszelkiego typu pojazdów oraz świadczeniem związanych z nimi usług. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W tej branży zatrudnienie znajdą m.in. specjaliści zajmujący się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, eksploatacją, renowacją oraz demontażem i recyklingiem.

Obecnie w branży motoryzacyjnej brakuje wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się przemysłem, handlem, logistyką oraz usługami. Deficyt pracowników wynosi około 40%. Przyczyną braków kadrowych jest postęp techniczny i technologiczny, który w ciągu ostatnich lat nabrał ogromnego rozpędu.

Warto jednak podkreślić, że kompetencje, jakich wymaga się od pracowników, są bardzo zróżnicowane. Na przykład rutynowe, powtarzalne czynności związane z wytwarzaniem samochodu coraz częściej wykonują zautomatyzowane linie produkcyjne. Z czego to wynika? To bezpośrednia odpowiedź na potrzebę doskonalenia procesu produkcji oraz na problemy związane ze skompletowaniem personelu. Jednak nie oznacza to, że w motoryzacji zabraknie pracy. Potrzebni będą pracownicy o innych kwalifikacjach, np.:

  • specjaliści automatyzacji procesów produkcji,
  • inżynierowie linii produkcyjnej,
  • technicy automatycy,
  • informatycy,
  • specjaliści ds. kontroli jakości,
  • mechatronicy.

Kluczem do rozwiązania problemów kadrowych są szkolenia dla branży motoryzacyjnej. Jeśli planujesz rozpocząć pracę w tej dziedzinie lub zdobyć nowe kompetencje, warto na bieżąco dowiadywać się, czego potrzebują pracodawcy i jakich specjalistów poszukują.

Jakich kwalifikacji potrzebują pracownicy branży motoryzacyjnej?

Praca w branży motoryzacyjnej wygląda teraz zupełnie inaczej niż przed rewolucją komputerową. Na przykład w warsztatach samochodowych zmieniło się niemal wszystko. Samochody są coraz bardziej skomplikowane pod względem technicznym, dlatego pracownik nowoczesnego warsztatu to najczęściej osoba dobrze wykształcona, przygotowana do wykonywania diagnostyki komputerowej pojazdu. Ten trend coraz bardziej postępuje, dlatego poszukiwani są pracownicy branży motoryzacyjnej mający kwalifikacje z obszaru mechatroniki, którzy poradzą sobie z naprawami współczesnych samochodów.

Wśród ważnych, choć mniej typowych kwalifikacji rynkowych z tej branży pojawiają się takie, które dotyczą np. pomocy w zakresie mobilności osób z niepełnosprawnościami, planowania produkcji tablic rejestracyjnych, rozliczania czy dokumentowania czasu pracy kierowcy.

SRK w branży motoryzacyjnej

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstają tzw. sektorowe ramy kwalifikacji dla różnych branż. Jest to opis wszystkich kwalifikacji, jakie można zdobyć i jakie są potrzebne w danej branży. Jedną z ram, które dotychczas powstały, jest Sektorowa Rama dla Motoryzacji.

W SRK Moto wśród najważniejszych kompetencji mechanika samochodów osobowych wymieniono np. obsługę komputera oraz wykorzystanie Internetu. Dlaczego to takie ważne? Samochody, które są obecnie produkowane, mają wbudowane komputery pokładowe z określonym oprogramowaniem. A więc ta wiedza pozwala zrozumieć problem, trafnie zdiagnozować usterkę oraz – w razie potrzeby – nadzorować aktualizację i modyfikację oprogramowania komputera. Mechanik powinien również wykazywać się umiejętnościami matematycznymi oraz sprawnością motoryczną. Kluczowe są także planowanie i organizowanie pracy, współpraca w zespole oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

W jaki sposób można wykorzystać SRK?

W branży motoryzacyjnej wciąż pracuje sporo osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, lecz kierują się swoją pasją oraz doświadczeniem. Jednak wiele firm poszukuje specjalistów, którzy mają konkretne kwalifikacje związane np. z logistyką, produkcją i dystrybucją części i komponentów motoryzacyjnych oraz naprawą pojazdów elektrycznych. Niestety trudno jest znaleźć takich pracowników, co bezpośrednio wiąże się z brakami kadrowymi.

To jeden z najpoważniejszych problemów, które można rozwiązać poprzez szkolenia dla branży motoryzacyjnej. W jakich dziedzinach powinien kształcić się np. współczesny mechanik? Możesz się tego dowiedzieć, korzystając z SRK Moto, w której opisany został proces walidacji oraz wiedza, jaką należy mieć, aby zdobyć możliwość potwierdzenia konkretnej kwalifikacji.

Później z pomocą przychodzi  Zintegrowany System Kwalifikacji, który jest narzędziem służącym do potwierdzenia kwalifikacji ujętych w SRK. W ZSK można się dowiedzieć, jak przejść walidację i otrzymać oficjalny certyfikat, który jest uznawany przez pracodawców w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej.

Sektorowe ramy kwalifikacji umożliwią Ci uporządkowanie i zaplanowanie kształcenia, a w rezultacie przekwalifikowanie się. Jeśli wybierzesz kurs, który daje możliwość zdobycia certyfikatu w ramach ZSK, zyskasz pewność, że kompetencje, które nabędziesz, będą istotne dla branży motoryzacyjnej. Poziom kompetencji został dokładnie określony, co ułatwi Ci porównywanie lub przedstawianie ich, kiedy będziesz zmieniać miejsce pracy.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn